תרופות להפרעת קשב

הפרעת קשב והיפראקטיביות במבוגרים ואינסומניה: עדכון הספרות

Wynchank ועמיתים, אוקטובר 2017

השפעות קרדיו-וסקולריות של תרופות ממריצות ולא ממריצות לילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב

Hennissen ועמיתים, מרץ 2017

שימוש בתרופות להפרעת קשב: גורמים המעורבים במתן מרשמים, בטיחות, ותוצאות

Martinez-Raga ועמיתים, מרץ 2017

מבדק קשב מתמשך רגיש למתן מתילפנידאט חד פעמי בילדי גן עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

Peskin ועמיתים, נובמבר 2016

תרופות להפרעת קשב בילדים עם מחלות לב

Berger, אוקטובר 2016

ההשפעות של נוירופידבק על תפקוד נוירוקוגניטיבי בהשוואה לטיפול סטימולנטים ולפעילות גופנית בילדים עם הפרעת קשב

Gelade ועמיתים, ספטמבר 2016

לנהוג עם הפרעת קשב: השפעות על ביצועים לפי דרישת סביבת התנועה

Randell ועמיתים, יולי 2016

השפעות של מתילפנידאט על תפקודים ניהוליים בהפרעת קשב לאורך החיים

Tamminga ועמיתים, יולי 2016

דיפרנציאציה של פנוטיפים התנהגותיים במכרסמים ופעילות מתילפנידאט במשימות קשב ממושך וגמיש

Chu ועמיתים, יוני 2016

גיל התחלה, משך וסוג תרופה בטיפול בהפרעת קשב ושימוש בחומרים ממכרים בגיל ההתבגרות: מחקר מולטי-קוהורט ארצי

McCabe ועמיתים, יוני 2016

חשיפה מוקדמת לתרופות ממריצות ובעיות הקשורות לחומרים ממכרים: התפקיד של הקשרים רפואיים ולא רפואיים

McCabe ועמיתים, יוני 2016

בחינת עמידות לדיכאון אצל מבוגרים עם הפרעת קשב

Oddo ועמיתים, אפריל 2016

השפעת מתילפנידאט על תפקוד שינה בילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

Becker ועמיתים, מרץ 2016

ניסוי אקראי מבוקר של טיפול התנהגותי קוגנטיבי CBT במתבגרים עם ADHD המטופלים תרופתית

Sprich ועמיתים, מרץ 2016

תרבות התרופות המשתנה: שימוש ושימוש לרעה בתרופות משפרות קוגניציה

Albertson ועמיתים, פברואר 2016

טיפול תרופתי בהפרעת קשב וסיכון לדיכאון: מחקר עוקבה אורכי כלל-ארצי

Chang ועמיתים, פברואר 2016

טיפול תרופתי בהפרעת קשב והיפראקטיביות משויך עם סיכון מופחת לשבר: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

Perry ועמיתים, פברואר 2016

אפילפסיה, הפרעת קשב והיפראקטיביות ומתילפנידאט: בחינה ביקורתית של ראיות מנחות

Ravi ועמיתים, פברואר 2016

קשר בין ADHD והשמנת יתר: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה

Cortese ועמיתים, ינואר 2016

הפרעת קשב והיפראקטיביות, הפרמקותרפיה של ההפרעה, והסיכון לפתח הפרעה דו-קוטבית: מחקר כלל ארצי מבוסס-אוכלוסיה בטייוואן

Wang ועמיתים, ינואר 2016

סיכון לטיקים עם פסיכוסטימולנטים להפרעת קשב והיפראקטיביות

Millichap, דצמבר 2015

השפעת טיפול תרופתי בהפרעת קשב והיפראקטיביות על תגובה לטיפול בהורמון גדילה: תוצאות מהתוכנית ANSWER, מחקר לא התערבותי

Rose ועמיתים, דצמבר 2015

השפעת הפרעת קשב והיפראקטיביות וטיפול בממריצים על תסמיני זעזוע מוח ותפקוד במבדק נוירוקוגניטיבי ממוחשב

Littleton ועמיתים, נובמבר 2015

דפוסי שימוש חריגים במתילפנידאט במבוגרים: מחקר דני מבוסס מאגרי מידע על אופן שימוש בתרופות

Rasmussen ועמיתים, נובמבר 2015

עכבה סמויה במבוגרים הסובלים מ-ADHD עם או בלי השפעת תרופה: מחקר ראשוני

Lubow ועמיתים, אוקטובר 2014

השפעת טיפול תרופתי של סטימולנטים ושל תרופות שאינן מבוססות סטימולנטים על נהיגה אצל מטופלים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Gobbo ועמיתים, ספטמבר 2014

קשב משתפר לאחר מנה יחידה של מטדוקסין בשחרור מושהה במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז עם מרכיב קשב דומיננטי

Manor ועמיתים, ספטמבר 2014

הפרעת קשב וריכוז בהריון

Freeman, יולי 2014

נטייה לתאונות בילדים ומתבגרים הסובלים מ-ADHD והשפעת תרופות

Lange ועמיתים, ינואר 2014

כאשר אנו משפרים קוגניציה עם אדרל, האם אנו מקריבים יצירתיות? מחקר ראשוני.

Farah ועמיתים, ינואר 2009

קשר בין טריפטופן הידרוקסילאז 2, תפקוד בבדיקת תפקוד מתמשך ותגובה למתילפנידאט בנבדקים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Manor ועמיתים, דצמבר 2008

הערכה אובייקטיבית מול הערכה סובייקטיבית של תגובה למתילפנידאט

Manor ועמיתים, ספטמבר 2008

הערכה נוירופסיכולוגית של יעילות קונצרטה בטיפול בהפרעת קשב ובזיכרון לטווח קצר

Rubio-Morell ועמיתים, מאי 2008

מתילפנידט (ריטלין) בשחרור מיידי כטיפול להפרעת קשב בילדים עם הפרעה נלווית כרונית של טיקים מרובים (טורט).

Gadow ועמיתים, יולי 2007

תרופות מפרחי באך בשימוש עבור הפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים – מחקר פרוספקטיבי מבוקר כפול-סמיות

Pintov ועמיתים, אוקטובר 2005