חרדה

התפקיד של סטטוס פסיכיאטרי במקרים של שברי גפיים בילדים: אנליזה פרוספקטיבית

Duramaz ועמיתים, אפריל 2018

משתנים בקורלציה לחרדה בילדים בגילאי 6-8 עם הפרעת קשב: מחקר מבוסס-קהילה

Mulraney ועמיתים, מרץ 2016