טיפול התנהגותי-קוגנטיבי (CBT)

ניסוי אקראי מבוקר של טיפול התנהגותי קוגנטיבי CBT במתבגרים עם ADHD המטופלים תרופתית

Sprich ועמיתים, מרץ 2016