מבדקי תפקוד מתמשך (CPT)

אפשרות של החמרה תלוית-גיל של ליקוי קשב בהפרעת קשב והיפראקטיביות והנחתה שלה על ידי אבחון וטיפול בעבר

Ben-Sheetrit ועמיתים, דצמבר 2017

מבדק קשב מתמשך רגיש למתן מתילפנידאט חד פעמי בילדי גן עם הפרעת קשב והיפראקטיביות

Peskin ועמיתים, נובמבר 2016

קשר בין מבדקי תפקוד מתמשך שמיעתיים וחזותיים בסטודנטים עם הפרעת קשב

Schmidt ועמיתים, נובמבר 2016

התועלת הקלינית של מבחן תפקוד מתמשך ומדדים אובייקטיביים של פעילות לאבחון וניטור הפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים: סקירה שיטתית.

Hall ועמיתים, נובמבר 2015

קשר בין טריפטופן הידרוקסילאז 2, תפקוד בבדיקת תפקוד מתמשך ותגובה למתילפנידאט בנבדקים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Manor ועמיתים, דצמבר 2008

הערכה אובייקטיבית מול הערכה סובייקטיבית של תגובה למתילפנידאט

Manor ועמיתים, ספטמבר 2008