דיכאון

התפקיד של סטטוס פסיכיאטרי במקרים של שברי גפיים בילדים: אנליזה פרוספקטיבית

Duramaz ועמיתים, אפריל 2018

ליקויי קשב ותסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות במבוגרים עם נרקולפסיה עם ובלי חסר בהיפוקרטין

Filardi ועמיתים, אוגוסט 2017

שכיחות תסמיני הפרעת קשב בשלבים הקליניים השונים של הפרעת דיכאון מג'ורי

Bron ועמיתים, יוני 2016

בחינת עמידות לדיכאון אצל מבוגרים עם הפרעת קשב

Oddo ועמיתים, אפריל 2016

טיפול תרופתי בהפרעת קשב וסיכון לדיכאון: מחקר עוקבה אורכי כלל-ארצי

Chang ועמיתים, פברואר 2016