נהיגה

גורמי סיכון לתוצאי נהיגה שליליים במבוגרים הולנדיים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

Bron ועמיתים, פברואר 2018.

לנהוג עם הפרעת קשב: השפעות על ביצועים לפי דרישת סביבת התנועה

Randell ועמיתים, יולי 2016

רמת עירנות אובייקטיבית ושליטה אינהיביטורית מנבאות ליקויים בנהיגה בכביש מהיר במבוגרים עם הפרעת קשב

Bioulac ועמיתים, מרץ 2016

התנהגות אופניים מסוכנת בקרב צעירים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

Nikolas ועמיתים, פברואר 2016

הטיה חיובית אצל נהגים מתבגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות במסגרת סימולציית נהיגה

Fabiano ועמיתים, דצמבר 2015

התנהגות בנהיגה במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Groom ועמיתים, יולי 2015

השפעת טיפול תרופתי של סטימולנטים ושל תרופות שאינן מבוססות סטימולנטים על נהיגה אצל מטופלים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Gobbo ועמיתים, ספטמבר 2014