עברית (לקויות למידה)

כשהשקיפות אטומה: השפעות של סימני ניקוד ואותיות ניקוד על קוראי עברית דיסלקטים

Weiss ועמיתים, אוקטובר 2016

יחס עקרוני בין קריאה לבין שׁיום באנומיה נרכשת והתפתחותית: דיסלקסיית שטח בעקבות ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי

Gvion ועמיתים, מרץ 2016

השפעת שקיפות והיכרות אורתוגרפית על קריאת מילים בעברית אצל מבוגרים עם ובלי דיסלקסיה

Yael W ועמיתים, יולי 2015

שיפור קריאה אצל ילדים דוברי אנגלית ועברית עם קשיי קריאה לאחר אימון להאצת הקריאה

Horowitz-Kraus ועמיתים, אוקטובר 2014

קריאת הרכבים בעברית עם דיסלקסיית הזנחה ברמת הטקסט: ההשפעות של המילה הראשונה על המילה השנייה ושל השנייה על הראשונה

Friedmann ועמיתים, מרץ 2014

דיוק ומהירות קריאה של כתב מנוקד ולא מנוקד בקרב קוראים דיסלקטיים בעברית: הדרך שלא נבחרה

Schiff ועמיתים, יולי 2013

עיבוד מורפולוגי אצל סטודנטים דוברי עברית הסובלים מלקויות קריאה

Schiff ועמיתים, מאי 2013

אורתוגרפיות רדודות ועמוקות בעברית: תפקיד הניקוד בהתפתחות הקריאה עבור טקסטים לא מנוקדים

Schiff, דצמבר 2012

ביצועי כתב יד, דיווח עצמי ותפיסת מסוגלות עצמית אצל ילדים עם דיסגרפיה

Engel-Yeger ועמיתים, מרץ 2009