תאונות ופציעות

התפקיד של סטטוס פסיכיאטרי במקרים של שברי גפיים בילדים: אנליזה פרוספקטיבית

Duramaz ועמיתים, אפריל 2018

גורמי סיכון לתוצאי נהיגה שליליים במבוגרים הולנדיים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

Bron ועמיתים, פברואר 2018.

סיכון לשברים וגורמים מתאמים של אוכלוסיית ילדים עם הפרעת קשב: מחקר כלל ארצי

Guo ועמיתים, יולי 2016

לנהוג עם הפרעת קשב: השפעות על ביצועים לפי דרישת סביבת התנועה

Randell ועמיתים, יולי 2016

התנהגות אופניים מסוכנת בקרב צעירים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

Nikolas ועמיתים, פברואר 2016

טיפול תרופתי בהפרעת קשב והיפראקטיביות משויך עם סיכון מופחת לשבר: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

Perry ועמיתים, פברואר 2016

השפעת הפרעת קשב והיפראקטיביות וטיפול בממריצים על תסמיני זעזוע מוח ותפקוד במבדק נוירוקוגניטיבי ממוחשב

Littleton ועמיתים, נובמבר 2015

התנהגות בנהיגה במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Groom ועמיתים, יולי 2015

השפעת טיפול תרופתי של סטימולנטים ושל תרופות שאינן מבוססות סטימולנטים על נהיגה אצל מטופלים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Gobbo ועמיתים, ספטמבר 2014

נטייה לתאונות בילדים ומתבגרים הסובלים מ-ADHD והשפעת תרופות

Lange ועמיתים, ינואר 2014