לקויות למידה

כשהשקיפות אטומה: השפעות של סימני ניקוד ואותיות ניקוד על קוראי עברית דיסלקטים

Weiss ועמיתים, אוקטובר 2016

לימוד מילים חדשות, קשיי קריאה וכישורי עיבוד פונולוגי

Kalashnikova ועמיתים, מאי 2016

גופן מיוחד לדיסלקסיה: האם זה עובד, ואם כן, מדוע?

Marinus ועמיתים, מאי 2016

קשיים בעיבוד אורתוגרפי בדיסלקסיה התפתחותית: מעבר לנתיב הויזואלי הונטרלי

Boros ועמיתים, מרץ 2016

יחס עקרוני בין קריאה לבין שׁיום באנומיה נרכשת והתפתחותית: דיסלקסיית שטח בעקבות ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי

Gvion ועמיתים, מרץ 2016

קשיי למידה סמויים בקרב מבוגרים הסובלים מדיסלקציה התפתחותית

Kahta ועמיתים, פברואר 2016

בסיסים עצביים של זיכרון ארוך טווח וזיכרון עבודה אורתוגרפיים בדיסגרפיה

Rapp ועמיתים, פברואר 2016

אימון משולב של אסטרטגיה קוגניטיבית אחת ואסטרטגיה מטה-קוגניטיבית אחת משפר כישורי כתיבה אקדמית

Wischgoll ועמיתים, פברואר 2016

היחסים בין קשב ותפקודים ניהוליים וכישורי שפה דבורה, קריאה וכתיבה ומערכות באמצע הילדות ותחילת ההתבגרות

Berninger ועמיתים, ינואר 2016

מוזיקה ודיסלקציה: שיטת אימון מוזיקלית חדשה לשיפור קריאה והפרעות קשורות

Habib ועמיתים, ינואר 2016

עיבוד מספרים והטרוגניות של דיסקלקוליה התפתחותית: תת-סוגים עם פרופילים קוגניטיביים וליקויים שונים

Skagerlund ועמיתים, ינואר 2016

השפעת תכנית קיץ אינטנסיבית לשיפור קריאה עבור ילדים עם לקויות קריאה וקשיים בבית ספר יסודי מוקדם

Christodoulou ועמיתים, דצמבר 2015

הוראה ממוחשבת של כתיבה וקריאה לתלמידים בכיתות ד' עד ט' עם לקויות למידה ספציפיות המשפיעות על שפה כתובה

Tanimoto ועמיתים, דצמבר 2015

הישגים אקדמיים של סטודנטים עם דיסלקסיה

Olofsson ועמיתים, נובמבר 2015

מודעות מורפולוגית ותפקידה בפיצוי אצל מבוגרים עם דיסלקסיה

Law ועמיתים, אוגוסט 2015

חרדת מתמטיקה ודיסקלקוליה התפתחותית: מחקר על תהליכי זיכרון עבודה

Mammarella ועמיתים, אוגוסט 2015

אסטרטגיות למידה וקריאה מטה-קוגניטיביות והישגים אקדמיים של סטודנטים עם וללא היסטוריה של קשיי קריאה

Bergey ועמיתים, יולי 2015

השפעת שקיפות והיכרות אורתוגרפית על קריאת מילים בעברית אצל מבוגרים עם ובלי דיסלקסיה

Yael W ועמיתים, יולי 2015

שיפור קריאה אצל ילדים דוברי אנגלית ועברית עם קשיי קריאה לאחר אימון להאצת הקריאה

Horowitz-Kraus ועמיתים, אוקטובר 2014

שיפור הבנת הנקרא דרך קריאה או האזנה: השפעת שתי תכניות אימונים הממוקדות במטה-קוגניציה וזיכרון עבודה

Carretti ועמיתים, יוני 2014

קריאת הרכבים בעברית עם דיסלקסיית הזנחה ברמת הטקסט: ההשפעות של המילה הראשונה על המילה השנייה ושל השנייה על הראשונה

Friedmann ועמיתים, מרץ 2014

דיוק ומהירות קריאה של כתב מנוקד ולא מנוקד בקרב קוראים דיסלקטיים בעברית: הדרך שלא נבחרה

Schiff ועמיתים, יולי 2013

עיבוד מורפולוגי אצל סטודנטים דוברי עברית הסובלים מלקויות קריאה

Schiff ועמיתים, מאי 2013

אורתוגרפיות רדודות ועמוקות בעברית: תפקיד הניקוד בהתפתחות הקריאה עבור טקסטים לא מנוקדים

Schiff, דצמבר 2012

ביצועי כתב יד, דיווח עצמי ותפיסת מסוגלות עצמית אצל ילדים עם דיסגרפיה

Engel-Yeger ועמיתים, מרץ 2009