אי-יציבות רגשית

מאפיינים נוירופסיכולוגיים של אי יציבות רגשית אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD)

Banaschewski ועמיתים, נובמבר 2012