הפרעת התנגדות (ODD)

הפרעות פסיכיאטריות נלוות בילדים ובמתבגרים עם הרטבת לילה

Amiri ועמיתים, ינואר 2017

הפרעות פסיכיאטריות וחומרת תסמינים אצל ילדי גן עם אלרגיה לחלב פרה

Topal ועמיתים, ספטמבר 2016