שימוש בחומרים והתמכרות

גיל התחלה, משך וסוג תרופה בטיפול בהפרעת קשב ושימוש בחומרים ממכרים בגיל ההתבגרות: מחקר מולטי-קוהורט ארצי

McCabe ועמיתים, יוני 2016

חשיפה מוקדמת לתרופות ממריצות ובעיות הקשורות לחומרים ממכרים: התפקיד של הקשרים רפואיים ולא רפואיים

McCabe ועמיתים, יוני 2016

תרבות התרופות המשתנה: שימוש ושימוש לרעה בתרופות משפרות קוגניציה

Albertson ועמיתים, פברואר 2016

דפוסי שימוש חריגים במתילפנידאט במבוגרים: מחקר דני מבוסס מאגרי מידע על אופן שימוש בתרופות

Rasmussen ועמיתים, נובמבר 2015