אורתוגרפיות רדודות ועמוקות בעברית: תפקיד הניקוד בהתפתחות הקריאה עבור טקסטים לא מנוקדים

Shallow and deep orthographies in Hebrew: the role of vowelization in reading development for unvowelized scripts.

שמות החוקרים: Schiff R.

J Psycholinguist Res. 2012 Dec;41(6):409-24. doi: 10.1007/s10936-011-9198-7.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

אורתוגרפיות רדודות ועמוקות בעברית: תפקיד הניקוד בהתפתחות הקריאה עבור טקסטים לא מנוקדים

מחקר זה חקר את מהירות ודיוק הקריאה ואת הבנת הנקרא של טקסטים מנוקדים לעומת לא מנוקדים בקרב 126 ילדים דוברי עברית כשפת אם בכיתות ב', ד' ו-ו'.

הממצאים העידו על כך שילדים בכיתה ב' קראו והבינו טקסטים מנוקדים משמעותית מהר ומדויק יותר מאשר טקסטים לא מנוקדים, בעוד שבקרב ילדים בכיתות ד' ו-ו' הקריאה של טקסטים לא מנוקדים התפתחה יותר מאשר קריאת טקסטים מנוקדים.

ניתוח של ההשפעה המתווכת של השליטה של הילדים במהירות ובדיוק קריאה של טקסט מנוקד על שליטתם במהירות קריאה והבנת טקסט לא מנוקד חשף שבכיתה ב', הדיוק בקריאת מילים מנוקדות תיווך את מהירות הקריאה ואת ההבנה של טקסטים לא מנוקדים. בכיתה ד', דיוק בקריאת טקסטים מנוקדים ולא מנוקדים תיווך את מהירות הקריאה ואת ההבנה של טקסטים לא מנוקדים. בכיתה ו', לדיוק בקריאת מילים מנוקדות לא היה אפקט מתווך על אף קריטריון אחר, לא מהירות הקריאה ולא ההבנה של טקסטים לא מנוקדים.

מהתוצאות הנוכחיות עולה כי קוראים צעירים בעברית עוברים תהליך של היעזרות ב"פיגומים", שבמסגרתו הניקוד משמש כבסיס לבניית יכולות קריאה ראשוניות והוא חיוני לפענוח מוצלח ובעל משמעות של טקסטים לא מנוקדים.