אימון משולב של אסטרטגיה קוגניטיבית אחת ואסטרטגיה מטה-קוגניטיבית אחת משפר כישורי כתיבה אקדמית

Combined Training of One Cognitive and One Metacognitive Strategy Improves Academic Writing Skills.

שמות החוקרים: Wischgoll A.

Front Psychol. 2016 Feb 23;7:187. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00187. eCollection 2016.

לקריאת תקציר המאמר המקורי לחצו כאן

אימון משולב של אסטרטגיה קוגניטיבית אחת ואסטרטגיה מטה-קוגניטיבית אחת משפר כישורי כתיבה אקדמית

כתיבה אקדמית זו מטלה מאתגרת. כותבים מומחים מפעילים מגוון כישורי כתיבה בעת שהם צופים מראש מה תהיה עמדת הקורא לגבי הטקסט שלהם ובמקביל שמים לב למבנה ולתוכן. מחקרים שנערכו בסביבה של בתי ספר תיכונים הראו כי רכישת כישורי כתיבה יכולה להיתמך על ידי אימון לאסטרטגיה יחידה. אך נערכו מעט מאוד מחקרים דומים במסגרת של מוסדות להשכלה גבוהה. אנו בחנו האם אימון לאסטרטגיה יחידה או אפילו אסטרטגיות משולבות עשוי לתמוך באופן יעיל בהתפתחות כישורי כתיבה אקדמית. מכיוון שמטה-קוגניציה היא מיומנות חשובה עבור לומדים מתקדמים ומבוגרים, התמקדנו במחקר זה ביעילות של אסטרטגיות קוגניטיביות משולבות עם ובלי אסטרטגיה מטה-קוגניטיבית.

נערך ניסוי שכלל שלושה מצבים (כמות = 60 סטודנטים לתואר ראשון (undergraduates) בפסיכולוגיה דוברי גרמנית, גיל ממוצע = 22.8, סטיית תקן = 4.4), שנמשך שלוש שעות. כל קבוצה עברה אימון עם הדגמה של אסטרטגיה קוגניטיבית בסיסית של יישום ידע מבנה הטקסט. שתי קבוצות קיבלו אימון והדגמה נוספים, אחת עברה אימון לאסטרטגיה קוגניטיבית נוספת של סיכום טקסט ושנייה עברה אימון לאסטרטגיה מטה-קוגניטיבית של ניטור עצמי בתהליך הכתיבה. קבוצה אחת לא עברה שום אימון אסטרטגיות למידה נוסף. ידע מוקדם ותוצאות הלמידה נמדדו בעזרת מבחן שפותח במיוחד לכישורי כתיבה אקדמית. בנוסף, כל המשתתפים כתבו תקציר של מאמר אמפירי.

מצאנו כי לומדים שעברו את האימון הנוסף של אסטרטגיית ניטור עצמי הפיקו במובהק תועלת רבה יותר מבחינת רכישת כישורי כתיבה אקדמית ומבחינת האיכות של הטקסטים שלהם, לעומת לומדים שלא עברו את האימון הזה.

התוצאות מדגישות את החשיבות של אסטרטגיות ניטור עצמי בכתיבה אקדמית.

השלכות והזדמנויות למחקרים נוספים בהמשך נידונות.