אישור תשלום דמי טיפול/שמירת תורים – פרטי העברה בנקאית

טופס זה מיועד ללקוחות אשר קבעו מועדים לביקור באניגמה פלוס ובחרו להעביר לנו את תשלום דמי הטיפול/שמירת התורים בהעברה בנקאית.

 יש לבצע את ההעברה בתוך חמישה ימים ממועד קביעת התור בטלפון ולהעביר אלינו אסמכתא לתשלום  במייל.

 היה ולא התקבלה האסמכתא במועד, התורים מבוטלים אוטומטית ע"י המחשב (גם אם בוצעה ההעברה בפועל).

פרטים להעברה בנקאית:
יש להעביר את התשלום לחשבון ע"ש:  אניגמה פלוס המרכז לאבחון וטיפול בע"מ,

בנק מסד (46), סניף ראשל"צ (501), חשבון 321861

    הנני מאשר שקראתי את תקנון אניגמה
    *שדה זה הינו שדה חובה ולא ניתן לשלוח את הטופס מבלי לאשר קריאת תקנון

    * תוקפו של תשלום זה הינו לחודשיים מתאריך ההעברה, במהלכם תוכל לבצע שינוי במועדי הפגישות שנקבעו. לאחר מכן יש לשלם שוב דמי טיפול/שמירת תור. רק לאחר קבלת התשלום ומילוי הטופס הנ"ל במלואו – נחזור אליכם לאישור התור/ים, לפתיחת תיק לקוח וקבלת פרטים מלאים. תודה.