אסטרטגיות למידה וקריאה מטה-קוגניטיביות והישגים אקדמיים של סטודנטים עם וללא היסטוריה של קשיי קריאה

Metacognitive Reading and Study Strategies and Academic Achievement of University Students With and Without a History of Reading Difficulties.

שמות החוקרים: Bergey BW, Deacon SH, Parrila RK.

J Learn Disabil. 2015 Jul 30. pii: 0022219415597020. [Epub ahead of print]

אסטרטגיות למידה וקריאה מטה-קוגניטיביות והישגים אקדמיים של סטודנטים עם וללא היסטוריה של קשיי קריאה

הודגם בעבר כי לסטודנטים המדווחים על היסטוריה של קשיי קריאה יש כישורים פחותים של קריאת מילים והבנת הנקרא בהשוואה לעמיתיהם; ועדיין, ללא לקות למידה מאובחנת, אין לסטודנטים הללו גישה לאותם שירותי תמיכה, מה שעלול להעמיד אותם בסיכון מבחינה אקדמית.

מחקר זה מספק בחינה מקיפה של ההישגים האקדמיים בשנה הראשונה של סטודנטים עם היסטוריה של קשיי קריאה (n = 244) בהשוואה לסטודנטים ללא היסטוריה כזו (n = 603). בחנו גם דיווחים על שימוש באסטרטגיות למידה וקריאה מטה-קוגניטיביות ואת הקשר שלהן ל-GPA*. התוצאות מעידות על כך שסטודנטים עם היסטוריה של קשיי קריאה קיבלו GPA נמוך יותר והשלימו בהצלחה פחות קרדיטים בהשוואה לסטודנטים ללא היסטוריה של קשיי קריאה. דפוסים אלה השתנו במידת מה על פי הפקולטה בה הסטודנטים למדו. סטודנטים עם היסטוריה של קשיי קריאה דיווחו גם על ציונים נמוכים יותר בסולמות של כמה אסטרטגיות למידה וקריאה מטה-קוגניטיביות, אך ציונים אלה לא היו באסוציאציה עם תפקודם האקדמי.

יחדיו, תוצאות אלה מדגימות את החשיבות של זיהוי סטודנטים עם היסטוריה של קשיי קריאה וכן שלמלאי אסטרטגיות הלמידה בו עושים שימוש לעתים קרובות יש ערך מוגבל בניבוי הצלחה אקדמית.

*GPA = Grade Point Average, שיטה נהוגה לחישוב ממוצע ציונים של תלמידים וסטודנטים במדינות מסוימות, לדוגמה בארצות הברית.