אפילפסיה בילדות, פרכוסי חום, וסיכון להפרעת קשב והיפראקטיביות

Childhood Epilepsy, Febrile Seizures, and Subsequent Risk of ADHD.

שמות החוקרים: Bertelsen EN, Larsen JT, Petersen L, Christensen J, Dalsgaard S.

Pediatrics. 2016 Aug;138(2). pii: e20154654. doi: 10.1542/peds.2015-4654. Epub 2016 Jul 13.

קישור לתקציר המקורי

אפילפסיה בילדות, פרכוסי חום, וסיכון להפרעת קשב והיפראקטיביות

מטרות:

אפילפסיה, פרכוסי חום, והפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) הינן הפרעות של מערכת העצבים המרכזית והן חולקות גורמי סיכון משותפים. מטרתנו הייתה לבחון את הקשר במחקר קוהורט כלל-ארצי עם מעקב פרוספקטיבי ותקנון עבור ערפלנים (confounders) נבחרים. שיערנו כי לאפילפסיה ולפרכוסי חום ישנו קשר עם הפרעת קשב והיפראקטיביות שמתפתחת בהמשך.

שיטות:

קוהורט מבוסס-אוכלוסיה של כל הילדים שנולדו בדנמרק מ-1990 ועד 2007 היה במעקב עד 2012.

IRRs) Incidence Rate Ratios) ו-i95% CIs) 95% Confidence Intervals) להפרעת קשב והיפראקטיביות הוערכו באמצעות Cox regression analysis, לשם השוואה בין ילדים עם אפילפסיה ופרכוסי חום לבין ילדים ללא ההפרעות הללו, עם תקנון לגורמי סיכון סוציו-אקונומיים ופרי-נטליים, כמו גם היסטוריה משפחתית של הפרעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות.

תוצאות:

סך של 906,379 נבדקים היו במעקב של עד 22 שנים (~ 10 מיליון שנות-אדם של תצפית); 21,079 נבדקים פיתחו הפרעת קשב והיפראקטיביות.

לילדים עם אפילפסיה, לאחר תקנון מלא, היה IRR של 2.72 להפרעת קשב והיפראקטיביות (i95% CI, 2.53-2.91) בהשוואה לילדים ללא אפילפסיה.

באופן דומה, בילדים עם פרכוסי חום, ה-IRR המתוקנן להפרעת קשב והיפראקטיביות היה 1.28 (i95% CI, 1.2-1.35). אצל נבדקים עם אפילפסיה וגם פרכוסי חום, ה-IRR המתוקנן להפרעת קשב והיפראקטיביות היה 3.22 (i95% CI, 2.72-3.83).

מסקנות:

הממצאים שלנו מעידים על קשר חזק בין אפילפסיה בילדות, ובמידה פחותה גם פרכוסי חום, לבין התפתחות בהמשך של הפרעת קשב והיפראקטיביות, אפילו לאחר תקנון עבור גורמי סיכון סוציו-אקונומיים ופרי-נטליים, והיסטוריה משפחתית של אפילפסיה, פרכוסי חום, או הפרעות פסיכיאטריות.