בחינת עמידות לדיכאון אצל מבוגרים עם הפרעת קשב

Investigating Resilience to Depression in Adults With ADHD.

שמות החוקרים: Oddo LE, Knouse LE, Surman CB, Safren SA.

J Atten Disord. 2016 Apr 7. pii: 1087054716636937. [Epub ahead of print]

לקריאת תקציר המחקר המקורי לחצו כאן

בחינת עמידות לדיכאון אצל מבוגרים עם הפרעת קשב

מטרה: הפרעת קשב והיפראקטיביות (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – ADHD) משויכת עם שיעורים גבוהים של הפרעות דיכאון נלוות, אך טבעה והתפתחותה של התחלואה הנלווית הזו טרם נחקרה. אנו שיערנו כי פרק זמן ארוך יותר של טיפול קודם בהפרעת קשב, סבירות נמוכה יותר לאסטרטגיות לא הולמות של התמודדות קוגניטיביות\התנהגותיות, ותסמינים פחות חמורים של הפרעת הקשב ינבאו כולם סבירות גבוהה יותר של עמידות לדיכאון לכל אורך החיים.

שיטות: שבעים ושבעה מבוגרים עם הפרעת קשב השלימו ראיונות אבחנתיים, שאלוני דירוג תסמינים המועברים על ידי קלינאי, מדד לאירועי חיים סטרסוגניים ושאלוני דיווח עצמי. השתמשנו באנליזות רגרסיה לוגיסטית על מנת לזהות את הגורמים המשויכים עם עמידות לדיכאון.

תוצאות: למבוגרים עם היסטוריית טיפול נרחבת יותר בהפרעת קשב היה סיכוי טוב יותר להיות עמידים לדיכאון. גם מבוגרים שדיווחו פחות על דפוסי מחשבה רומינטיביים ועל הימנעות קוגניטיבית-התנהגותית היו עמידים יותר. חומרת התסמינים כיום או בילדות ואירועי חיים שליליים לא ניבאו עמידות.

מסקנה: התוצאות מזהות גורמים מגנים שעשויים לקדם עמידות לדיכאון נלווה להפרעת קשב.