ביצועי כתב יד, דיווח עצמי ותפיסת מסוגלות עצמית אצל ילדים עם דיסגרפיה

Handwriting performance, self-reports, and perceived self-efficacy among children with dysgraphia.

החוקרים: Engel-Yeger B, Nagauker-Yanuv L, Rosenblum S.

Am J Occup Ther. 2009 Mar-Apr;63(2):182-92.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

ביצועי כתב יד, דיווח עצמי ותפיסת מסוגלות עצמית אצל ילדים עם דיסגרפיה

מטרה:  מחקר זה בחן את היחסים בין הדיווחים העצמיים של הילדים בנוגע לביצועי כתב היד שלהם, התהליך והתוצר של כתב היד שלהם בפועל, ותפיסת מסוגלות עצמית מוטורית רחבה יותר.

שיטה: עשרים ואחד ילדים עם דיסגרפיה ו-21 ילדים עם התפתחות טיפוסית העתיקו פסקה על טאבלט אלקטרוני כחלק מ-Computerized Penmanship Evaluation Tool (כלי ממוחשב להערכת הכתיבה). תוצר כתב היד הוערך ע"י הערכת כתב יד עברי. המשתתפים השלימו את CHaP (שאלוני ילדים למיומנות בכתב יד, Children's Questionnaires for Handwriting Proficiency) ואת PEGS (תפיסת יעילות ומערכת הצבת יעדים, Perceived Efficacy and Goal Setting System).

תוצאות: ציוני CHaP של קבוצת המחקר היו בהתאמה מובהקת עם המדדים של תהליך ותוצר כתב היד (rs = .46-.59, ps = .034-.005), ועם ציוני PEGS, וכל אלה היו במובהק גרועים יותר בהשוואה לציוני משתתפי הביקורת.

מסקנות: ילדים מודעים לליקויי כתב היד שלהם ומסוגלים לדווח עליהם. דיווחי הילדים עשויים לתרום לזיהוי של דיסגרפיה ולהקל על השתתפותם בריפוי בעיסוק ובכיתה.