גורמי סיכון לתוצאי נהיגה שליליים במבוגרים הולנדיים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

Risk factors for adverse driving outcomes in Dutch adults with ADHD and controls.

שמות הכותבים: Bron TI, Bijlenga D, Breuk M, Michielsen M, Beekman ATF, Kooij JJS.

Accid Anal Prev. 2018 Feb;111:338-344. doi: 10.1016/j.aap.2017.12.011. Epub 2017 Dec 21.

קישור לתקציר המחקר במקור

גורמי סיכון לתוצאי נהיגה שליליים במבוגרים הולנדיים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

מטרה:

לזהות גורמי סיכון לתוצאי נהיגה שליליים ולנהיגה לא בטוחה בקרב מבוגרים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) במדגם הולנדי.

שיטות:

במחקר רוחב זה, נעשה שימוש בשאלוני דיווח עצמי מאומתים על מנת להשוות את היסטוריית הנהיגה ואת התנהגות הנהיגה הנוכחית בין 330 מבוגרים המאובחנים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות ו-330 ביקורות.

תוצאות:

למבוגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות היו משמעותית יותר תוצאי נהיגה שליליים לעומת הביקורות. אבחנה של הפרעת קשב והיפראקטיביות העלתה במובהק את הסיכון להיסטוריה של 3 תאונות דרכים או יותר (OR = 2.72, p = .001). תדירות הנהיגה, מין זכר, גיל, רמות חרדה גבוהות, רמות עוינות גבוהות, ושימוש באלכוהול השפיעו כולם באופן משמעותי על הסיכון להתנהגות נהיגה לא בטוחה, להיסטוריה של 12 או יותר דו"חות תנועה, ו/או 3 או יותר תאונות דרכים.

מסקנות:

שימוש באלכוהול, רמות חרדה גבוהות ורמות עוינות גבוהות כולם שכיחים בקרב מבוגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות, והם מתווכים את הסיכון לתוצאי נהיגה שליליים בקבוצה זו.