גיל התחלה, משך וסוג תרופה בטיפול בהפרעת קשב ושימוש בחומרים ממכרים בגיל ההתבגרות: מחקר מולטי-קוהורט ארצי

Age of Onset, Duration, and Type of Medication Therapy for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Substance Use During Adolescence: A Multi-Cohort National Study.

שמות החוקרים: McCabe SE, Dickinson K, West BT, Wilens TE.

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016 Jun;55(6):479-86. doi: 10.1016/j.jaac.2016.03.011. Epub 2016 Apr 7.

לקריאת התקציר המקורי לחצו כאן.

גיל התחלה, משך וסוג תרופה בטיפול בהפרעת קשב ושימוש בחומרים ממכרים בגיל ההתבגרות: מחקר מולטי-קוהורט ארצי

מטרה: לבחון האם גיל ההתחלה, משך או סוג התרופה בטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) משויכים עם שימוש בחומרים ממכרים במהלך גיל ההתבגרות.

שיטה: מדגמים מייצגים של תלמידי כיתה י"ב מרחבי המדינה נסקרו באמצעות שאלונים למילוי עצמי. המדגם כלל 40,358 נבדקים מ-10 קבוצות מחקר שונות ובלתי תלויות(2005-2014) ויצג אוכלוסיה שהינה 52% נשים, 62% לבנים, 10% אפרו-אמריקאים, 14% היספנים, ו-14% גזע\מוצא אתני אחר. נעשה שימוש ב-design-based logistic regression analyses כדי לבחון את הקשרים בין גיל ההתחלה, משך וסוג התרופה להפרעת קשב לבין שימוש בחומרים ממכרים בתקופה האחרונה, תוך בקרה עבור ערפלנים (confounders) פוטנציאליים.

תוצאות: לנבדקים שהחלו טיפול תרופתי להפרעת קשב בגיל בשלב מאוחר יותר (גילאי 10-14 וגיל 15 ומעלה) ולמשך זמן קצר יותר (שנתיים או פחות ו3-5 שנים, כמו גם לנבדקים שדיווחו רק על טיפול בתרופות להפרעת קשב שאינן ממשפחת הממריצים, היה סיכון גדול יותר משמעותית לשימוש בחומרים ממכרים במהלך גיל ההתבגרות, לעומת נבדקים שהחלו טיפול בממריצים מוקדם יותר (גיל 9 או פחות) ולמשך זמן ארוך יותר (6 שנים או יותר). באופן כללי, לא היה הבדל בסיכון לשימוש בחומרים ממכרים בין אוכלוסיות הביקורת (צעירים ללא הפרעת קשב וצעירים עם הפרעת קשב שאינם מטופלים תרופתית) לבין הנבדקים שהחלו טיפול בהפרעת קשב בתרופות ממריצות בשלב מוקדם (גיל 9 או פחות) ולמשך זמן ארוך (6 שנים או יותר).

מסקנה: בהשוואה להתחלה מאוחרת יותר ומשך קצר יותר של טיפול בתרופות ממריצות להפרעת קשב, התחלה מוקדמת ומשך ארוך יותר של טיפול בתרופות ממריצות משויך עם סיכון נמוך יותר לשימוש בחומרים ממכרים במהלך גיל ההתבגרות, שדומה לרמת הסיכון של כלל האוכלוסיה.