דיוק ומהירות קריאה של כתב מנוקד ולא מנוקד בקרב קוראים דיסלקטיים בעברית: הדרך שלא נבחרה

Reading accuracy and speed of vowelized and unvowelized scripts among dyslexic readers of Hebrew: the road not taken.

שמות החוקרים: Schiff R, Katzir T, Shoshan N.

Ann Dyslexia. 2013 Jul;63(2):171-85. doi: 10.1007/s11881-012-0078-0. Epub 2012 Dec 13.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי

דיוק ומהירות קריאה של כתב מנוקד ולא מנוקד בקרב קוראים דיסלקטיים בעברית: הדרך שלא נבחרה

המחקר הנוכחי בדק את ההשפעות של שקיפות אורתוגרפית על יכולת הקריאה של ילדים עם דיסלקסיה בשני טקסטים בעברית. המחקר בחן דיוק ומהירות קריאה של מילים מנוקדות ולא מנוקדות בעברית על ידי ילדים בכיתה ד' הסובלים מדיסלקסיה. נערכה השוואה לשתי קבוצות גיל של ילדים בעלי התפתחות קריאה תקינה: קבוצה שהותאמה על פי גיל כרונולוגי, וקבוצה של ילדים צעירים בשנתיים וכנראה בסוף תהליך רכישת הקריאה.

מטרה נוספת הייתה לחקור את תפקיד הניקוד ביכולת הקריאה של טקסטים לא מנוקדים בקרב קוראים עם דיסלקסיה, בניסיון להעריך האם לניקוד תפקיד מתווך עבור מהירות קריאה של טקסטים לא מנוקדים.

המחקר הנוכחי לא מצא הבדלים מובהקים בדיוק ובמהירות הקריאה בין טקסים מנוקדים ולא מנוקדים בקרב תלמידי כיתה ד' הסובלים מדיסלקסיה. מהירות הקריאה של תלמידי כיתה ד' עם דיסלקסיה הייתה דומה לזו של תלמידי כיתה ב' עם התפתחות תקינה, עבור מילים מנוקדות ולא מנוקדות.

עם זאת, תלמידי כיתה ד' הסובלים מדיסלקסיה תפקדו פחות טוב מאשר תלמידי כיתה ב' עם התפתחות תקינה מבחינת דיוק בקריאה של טקסט מנוקד. יתר על כן, עבור קוראים הסובלים מדיסלקסיה, דיוק בקריאה של מילים מנוקדות ולא מנוקדות תייוך את מהירות הקריאה של טקסטים לא מנוקדים.

תוצאות אלה עשויות להיות סימן לכך שלילדים דוברי עברית הסובלים מדיסלקסיה יש קשיים חמורים המונעים מהם לפתח אסטרטגיות לקריאה יעילה יותר.