דיפרנציאציה של פנוטיפים התנהגותיים במכרסמים ופעילות מתילפנידאט במשימות קשב ממושך וגמיש

Differentiation of rodent behavioral phenotypes and methylphenidate action in sustained and flexible attention tasks.

שמות החוקרים: Chu R, Shumsky J, Waterhouse BD.

Brain Res. 2016 Jun 15;1641(Pt B):306-19. doi: 10.1016/j.brainres.2015.11.039. Epub 2015 Dec 10.

לקריאת תקציר המאמר המקורי

דיפרנציאציה של פנוטיפים התנהגותיים במכרסמים ופעילות מתילפנידאט במשימות קשב ממושך וגמיש

מתילפנידאט (MPH – methylphenidate) הוא טיפול הבחירה התרופתי להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). לעתים קרובות התרופה בשימוש שלא לפי התוויה (off-label) כמשפר קוגניטיבי בקרב אנשים ללא כל הפרעה בריאותית אחרת מכל קבוצות הגיל ומכל המעמדות בחברה. אנשי צבא, סטודנטים ואנשי מקצועות הבריאות משתמשים ב-MPH שלא כדין על מנת להגביר קשב ולשפר תפקוד במקום העבודה למשך תקופות זמן ממושכות של פעילות בעבודה.

על אף תדירות השימוש בתרופה, היעילות של MPH בשיפור תפקוד קוגניטיבי עבור אנשים שונים ובמגוון נסיבות אינה מאופיינת היטב.

המטרה שלנו הייתה להבין טוב יותר את מאפייני השיפור הקוגניטיבי של MPH בשני מודלים שונים של קשב אצל מכרסמים.

מצאנו ש-MPH יכול לשפר את התפקוד במשימת קשב מתמשך, אך השפעות התרופה במשימה זו היו תלויות בנבדק. ליתר דיוק, MPH הגביר את הקשב בעכברים בעלי תפקוד נמוך מלכתחילה, אך השפיע מעט מאוד או כלל לא השפיע על עכברים בעלי תפקוד גבוה.

ל-MPH הייתה אותה השפעה תלוית-נבדק גם במבחן קשב גמיש, כלומר משימה של קשב מתחלף. במבחן זה MPH הגביר גמישות התנהגותית אצל חיות עם גמישות פחותה, אבל פגע בתפקוד של חיות גמישות יותר.

בסך הכל, התוצאות שלנו מעידות על כך שההשפעות של MPH הינן תלויות נבדק, ותלויות ברמת הבסיס של התפקוד. מעבר לכך, תפקוד טוב במשימת הקשב המתמשך נמצא בהתאמה עם תפקוד טוב במשימת הקשב הגמיש; כלומר חיות עם עירנות גבוהה יותר הציגו גמישות התנהגותית רבה יותר.

ממצאים אלה נידונים במונחים של סובסטרטים נוירו-ביולוגיים פוטנציאליים, בפרט מנגנונים נוראדרנרגיים, שעשויים להיות בבסיס התפקוד והתגובות ל-MPH שהינם תלויי-נבדק.

מאמר זה הינו חלק מגיליון מיוחד שכותרתו SI: Noradrenergic System.