דפוסי שימוש חריגים במתילפנידאט במבוגרים: מחקר דני מבוסס מאגרי מידע על אופן שימוש בתרופות

Deviant patterns of methylphenidate use in adults: a Danish nationwide registry-based drug utilization study.

שמות החוקרים: Rasmussen L, Zoëga H, Hallas J, Pottegård A.

Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015 Nov;24(11):1189-96. doi: 10.1002/pds.3852. Epub 2015 Aug 16.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

דפוסי שימוש חריגים במתילפנידאט במבוגרים: מחקר דני מבוסס מאגרי מידע על אופן שימוש בתרופות

מטרה: מספר מחקרי סקר תיעדו שימוש לרעה במתילפנידאט, המוגדר כשימוש בתרופה ללא מרשם רופא או באופן שונה מכפי שנרשם. ניסינו לזהות ולאפיין מבוגרים עם דפוסי שימוש חריגים במתילפנידאט בדנמרק במשך השנים 2007-2012. מעבר לכך, ניסינו לזהות גורמי סיכון המקושרים עם דפוסי שימוש חריגים.

שיטות: בהתבסס על מידע של רישומי התרופות ברמת הפרט, עקבו אחר משתמשים חדשים במתילפנידאט במשך שנה לאחר מילוי המרשם הראשון שלהם למתילפנידאט. מטופלים מבוגרים זוהו כבעלי דפוסי שימוש חריגים אם היו להם למעלה מ-24 נותני מרשמים שונים, ואם הם מילאו למעלה מ-1095 מנות יומיות מוגדרות של מתילפנידאט במהלך שנת המעקב. גורמי הסיכון הוערכו באמצעות שימוש ברגרסיה לוגיסטית.

תוצאות: מבין 20829 המשתמשים החדשים במתילפנידאט, זיהינו 82 (0.39%) מטופלים שמציגים דפוסי שימוש חריגים.

מאפיינים המקושרים לדפוסי שימוש חריגים כללו מרשם ראשון שניתן עבור מתילפנידאט בשחרור מושהה (OR2 4.35), גיל בין 25-49 בעת קבלת המרשם הראשון (OR2 2.49), מרשם ראשון שניתן על ידי רופא כללי או רופא בבית חולים (OR2 3.06 ו-OR2 4.07) ושימוש קודם בתרופות הניתנות בהפרעות התמכרות (OR2 2.08) או אופיואידים (OR2 1.75).

ניתוחי רגישות גילו שמספר נותני המרשמים לבדו לא נדמה כגורם שמאפשר זיהוי יעיל של משתמשים חריגים במתילפנידאט.

מסקנה: זיהינו מאפיינים המקושרים לדפוסי שימוש חריגים במתילפנידאט. תוצאותינו אינן מאפשרות להסיק האם משתמשים חריגים באמת מייצגים שימוש לרעה רפואית.