האם שמות של ילדים הסובלים מהפרעת קשב הם יותר "היפראקטיביים"?

 

כותבים: שובל ג, מנור א, נחשוני א, ויצמן א, זלצמן ג

פרסום: Psychopathology. 2012;45(4):215-9. doi: 10.1159/000330767. Epub 2012 May 22.

קישור למקור: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22627617

 

רקע: התפקיד שיש לפירושים של שמות פרטיים צוין בהקשרי פסיכותרפיה וכן בחיי היום-יום. מחקר זה ביקש לבחון את הקשר האפשרי בין אופי השמות הפרטיים הניתנים לילדים לבין אבחנה של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD).

מדגם ושיטות: המחקר השווה שמות פרטיים של 134 ילדים ומתבגרים שאובחנו כסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות לעומת שמות של נבדקי בקרה מותאמים בגיל ובמין שנבחרו אקראית מתוך האוכלוסיה הכללית. השמות הפרטיים של שתי העוקבות (cohorts) הושוו על פי הפרמטרים הבאים: המשמעות המילולית של השם, האם השם מהווה פועל, השכיחות של כל שם ואורך כל שם (מספר הברות).

תוצאות: הפירושים של שמות פרטיים של ילדים ומתבגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות דורגו על ידי שופטים ככאלה שמבטאים יותר פעילות באופן מובהק. נוסף על כך, שכיחות השמות הייתה נמוכה יותר באופן מובהק לעומת השמות של קבוצת הבקרה. כל הממצאים נותרו מובהקים בעקבות תיקון בונפרוני.

מסקנות: ממצאים אלה מדגימים מערכת יחסים מעניינת בין השמות הפרטיים של ילדים לבין אבחנה של הפרעת קשב והיפראקטיביות. שמות פרטיים עשויים לשמש כגורם מנבא אפשרי לאבחנה עתידית של הפרעת קשב והיפראקטיביות. על קלינאים לשים לב לשמות פרטיים של ילדים בהקשרי הערכה פסיכיאטרית וטיפול.