הבדלים בזיהוי דיבור בין ילדים עם קשיי קשב לבין ילדים בעלי התפתחות נורמלית נעלמים בחשיפה ל-65 דציבלים של רעש שמיעתי

Differences in Speech Recognition Between Children with Attention Deficits and Typically Developed Children Disappear When Exposed to 65 dB of Auditory Noise.

שמות החוקרים: Söderlund GB, Jobs EN

Front Psychol. 2016 Jan 29;7:34. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00034. eCollection 2016.

לחצו כאן לתקציר המקורי של המאמר

הבדלים בזיהוי דיבור בין ילדים עם קשיי קשב לבין ילדים בעלי התפתחות נורמלית נעלמים בחשיפה ל-65 דציבלים של רעש שמיעתי

המצב הנוירופסיכיאטרי הנפוץ ביותר בילדים הוא הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), המשפיעה על כ6-9% מהאוכלוסיה.

הפרעת קשב והיפראקטיביות מאופיינת על ידי חוסר קשב והתנהגויות היפראקטיביות ואימפולסיביות כמו גם על ידי תפקוד נמוך במגוון משימות קוגניטיביות שלעתים קרובות מביא לכשלונות בבית הספר.

בנוסף ישנם לפעמים ליקויים תחושתיים ותפיסתיים.

מחקר קודם התמקד בעיקר במגבלות בתפקודים ניהוליים, שם ההבדלים מוסברים לעתים קרובות על ידי שפעול לוקה בחסר בקורטקס הפרה-פרונטלי. ניתנה פחות תשומת לב לתפיסה תחושתית ותפקוד סב-קורטיקלי בהפרעת קשב והיפראקטיביות.

מחקר עדכני הראה כי לילדים עם אבחנה של הפרעת קשב והיפראקטיביות יש תגובה שמיעתית שונה בגזע המוח בהשוואה לביקורות בריאים.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור האם הסף של זיהוי דיבור נבדל בין ילדים קשובים לבין ילדים עם תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות בשני מצבים של קולות סביבתיים, עם ובלי רעש חיצוני.

מחקר קודם הראה כי ילדים עם קשיי קשב עשויים להרויח מחשיפה לרעש לבן במהלך משימות קוגניטיביות, וכאן אנו חקרנו האם התועלת מהרעש ניכרת גם במהלך משימה תפיסתית שמיעתית.

לשם כך השתמשנו בגרסה של מבחן לזיהוי דיבור על שם Hagerman, בה ילדים עם וללא קשיי קשב ביצעו משימת זיהוי דיבור בשתי האוזניים על מנת להעריך את הסף לזיהוי דיבור בתנאי היעדר רעש ובתנאי רעש (65 דציבלים).

התוצאות הראו כי הקבוצה שסובלת מחוסר קשב הציגה סף זיהוי דיבור גבוה יותר מאשר ילדים בעלי התפתחות נורמלית, וכי ההבדל בסף זיהוי הדיבור נעלם כאשר הם נחשפו לרעש ברמה מעל לסף.

מכאן אנו מסיקים כי חוסר קשב יכול להיות מוסבר בחלקו על ידי מגבלות תחושתיות תפיסתיות שאולי עשויות להשתפר על ידי חשיפה לרעש.