ההשפעות המגנות של גורמים חברתיים על תפקוד אקדמי במתבגרים עם הפרעת קשב

The Protective Effects of Social Factors on the Academic Functioning of Adolescents With ADHD.

שמות החוקרים: Dvorsky MR, Langberg JM, Evans SW, Becker SP.

J Clin Child Adolesc Psychol. 2016 Mar 8:1-14. [Epub ahead of print]

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי

ההשפעות המגנות של גורמים חברתיים על תפקוד אקדמי במתבגרים עם הפרעת קשב

יש ראיות רבות לכך שהפרעות מוחצנות כגון הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) מסכנות צעירים לסבול מטווח של תוצאים אקדמיים שליליים. חשוב לציין כי חלק מהצעירים הללו נמנעים מהתוצאים השליליים, אך יש פער בהבנה שלנו את אותם צעירים.

מטרת מחקר זה הייתה לעשות הערכה אורכית של קבלה חברתית וכישורים חברתיים בתור גורמים מגנים פוטנציאליים שאחראים על הקשר בין התנהגויות לא קשובות, היפראקטיביות\אימפולסיביות, ומרדניות מתנגדות לבין תוצאים אקדמיים.

המשתתפים כללו מדגם של 93 תלמידי חטיבת ביניים שאובחנו באופן מקיף כסובלים מהפרעת קשב. הורים ומתבגרים השלימו דירוגים של כישורים חברתיים וקבלה חברתית, כפי שהיא נתפסת על ידיהם. ציוני בית ספר ודירוגי מורים של ליקוי אקדמי הוערכו 18 חודשים לאחר מכן, כתוצאים של תפקוד אקדמי לטווח הארוך.

חוסר קשב וקבלה חברתית נמצאו קשורים עם תוצאים אקדמיים 18 חודשים לאחר מכן. אנליזות רגרסיה חשפו כי לקבלה חברתית כפי שדורגה על ידי ההורים והמתבגרים היו השפעות חיוביות על ציונים ועל הדירוג של המורים לליקוי אקדמי.

יותר מכך, קבלה חברתית הייתה באינטראקציה מובהקת עם חוסר קשב בניבוי של ציוני בית ספר, כך שקבלה חברתית שדורגה על ידי המתבגרים וההורים כטובה החלישה במובהק את הקשר שבין חוסר קשב לציונים גרועים, אפילו לאחר בקרה עבור הציונים של התלמידים בתחילת המחקר ועבור אינטליגנציה. קבלה חברתית הייתה חשובה במיוחד עבור מתבגרים עם רמות גבוהות של חוסר קשב. בפרט, למתבגרים עם רמה גבוהה של חוסר קשב ומידה רבה של קבלה חברתית היה ציון ממוצע של 2.5, ולמתבגרים עם רמה גבוהה של חוסר קשב וקבלה חברתית פחותה היה ציון ממוצע של 1.5.

ממצאים אלו מראים כי קבלה חברתית עשויה להיות מטרה חשובה להתערבות לשם שיפור תוצאים אקדמיים בקרב מתבגרים עם הפרעת קשב.