הוראה ממוחשבת של כתיבה וקריאה לתלמידים בכיתות ד' עד ט' עם לקויות למידה ספציפיות המשפיעות על שפה כתובה

Computerized Writing and Reading Instruction for Students in Grades 4 to 9 With Specific Learning Disabilities Affecting Written Language.

שמות החוקרים: Tanimoto S, Thompson R, Berninger VW, Nagy W, Abbott RD.

J Comput Assist Learn. 2015 Dec 1;31(6):671-689. Epub 2015 Oct 6.

לקריאת התקציר המקורי לחצו כאן

הוראה ממוחשבת של כתיבה וקריאה לתלמידים בכיתות ד' עד ט' עם לקויות למידה ספציפיות המשפיעות על שפה כתובה

מדעני מחשב וחוקרי חינוך העריכו יעילות של הוראה ממוחשבת מותאמת לליקויים מבוססי-הוכחות בלקויות למידה ספציפיות (SLDs – Specific Learning Disabilities) בתלמידים בכיתות ד' עד ט' עם לקויות למידה שהתמשכו על אף עזרה נוספת שהתלמידים קיבלו בעבר.

לאחר אבחנה מבדלת מקיפה ומבוססת-הוכחות עבור דיסגרפיה (ליקוי בכתב יד), דיסלקסיה (ליקוי בקריאת ובאיות מילים) ולקות למידה של שפה כתובה ודבורה (OWL LD – Oral and Written Language Learning Disability), התלמידים השלימו 18 סבבים של הוראה ממוחשבת במשך 3 חודשים.

11 התלמידים שלמדו יצירת אותיות אותיות בעזרת רמזים של חצים צבעוניים, ממוספרים ועוקבים עם קווי מתאר מלאים שכתבו אותיות על קווים שהוספו למסך iPAD הראו השפעות רבות וחזקות יותר של הטיפול מאשר 21 התלמידים שלמדו רק בעזרת רמזי תנועה חזותיים ליצירת אותיות שכתבו על מסך מחשב ללא שורות.

הוראת כל רמות השפה במערכות שפה מולטי-פונקציונליות (דרך האוזן, העין, הפה והיד) בזמן קרוב הביאה להישגים ניכרים בכישורי הקריאה והכתיבה עבור הקבוצה ובליקויים המהווים סימני היכר של לקויות למידה ספציפיות עבור הנבדקים; נוסף על כך, הביצועים בפעילויות למידה ממחושבות נמצאו בקורלציה עם הישגי הטיפול.

התוצאות נידונות בהקשר לצורך הן בהתאמות והן בהוראה מפורשת ללקויות למידה ספציפיות מתמשכות והפוטנציאל של מחשבים בלימוד כתב יד, אורתוגרפיות מורפופונמיות, הבנת הנקרא והרכב (קומפיזיציה).