הטיה חיובית אצל נהגים מתבגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות במסגרת סימולציית נהיגה

Positive Bias in Teenage Drivers With ADHD Within a Simulated Driving Task.

שמות החוקרים: Fabiano GA, Schatz NK, Hulme KF, Morris KL, Vujnovic RK, Willoughby MT, Hennessy D, Lewis KE, Owens J, Pelham WE.

J Atten Disord. 2015 Dec 4. pii: 1087054715616186. [Epub ahead of print]

לקריאת תקציר המאמר המקורי לחצו כאן.

הטיה חיובית אצל נהגים מתבגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות במסגרת סימולציית נהיגה

מטרה:

צעירים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) מציגים הטיה חיובית, הערכת יתר של יכולת, ביחס לאינדיקציות חיצוניות. מבנה ההטיה החיובית אינו נחקר במידה מספקת במתבגרים, בעיקר בתחום הנהיגה. המחקר נחוץ, מכיוון שצעירים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות חווים יותר תוצאים שליליים בנהיגה ביחס למתבגרים בעלי התפתחות טיפוסית.

שיטה:

הטיה חיובית במשימת סימולטור נהיגה נבדקה עם 172 מתבגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות משולבת. הצעירים השתתפו בסימולציית נהיגה ודירגו את ביצועי הנהיגה שלהם לאחר מכן.

תוצאות:

בהשוואה לדירוגים החיצוניים של ביצועי הנהיגה, הצעירים העריכו ביתר את יכולת הנהיגה שלהם הן ביחס להתנהגויות נהיגה ספציפיות והן באופן כללי.

הדירוג הכללי הדגים מידה גדולה יותר של הטיה חיובית.

הטיה חיובית גדולה יותר בדירוגים הכלליים של יכולת הנהיגה חזתה שיעורים גבוהים יותר של התנהגויות נהיגה מסוכנות במשך הסימולציה, באופן בלתי תלוי בתסמינים של הפרעת התנהגות (Disruptive Behavior Disorder).

מסקנה:

התוצאות מחזקות את הצורך במאמצי מניעה והתערבות עבור נהגים מתבגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות.