היארעות הפרעת קשב בהורים לילדים עם הפרעת קשב במדגם קליני

Occurrence of ADHD in parents of ADHD children in a clinical sample.

שמות החוקרים: Starck M, Grünwald J, Schlarb AA.

Neuropsychiatr Dis Treat. 2016 Mar 3;12:581-8. doi: 10.2147/NDT.S100238. eCollection 2016.

לחצו כאן לקריאת תקציר המחקר המקורי

היארעות הפרעת קשב בהורים לילדים עם הפרעת קשב במדגם קליני

רקע:

על אף שישנם מחקרים רבים על טיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) בילדות, וכמות הולכת וגדלה של מחקרים על הפרעת קשב והיפראקטיביות בבגרות, מעט ידוע על השכיחות וההשפעה של הפרעת קשב והיפראקטיביות בקרב הורים.

לכן, מחקר זה בחן את התדירות של הפרעת קשב והיפראקטיביות בקרב הורים במדגם קליני של ילדים גרמנים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות. ניסינו גם למצוא רמות שונות של חומרה של התסמינים עבור רלוונטיות פרוגנוסטית.

יתרה על כך, נחקר הקשר בין תתי-סוגים של הפרעת קשב והיפראקטיביות אצל הילדים ואצל הוריהם.

שיטות:

במחקר זה, ההורים של 79 ילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות עברו אבחון להפרעת קשב והיפראקטיביות בהתאם ל-DSM-IV ול-ICD-10.

שאלוני Wender Utah Rating Scale ו-ADHD-Self-Report ניתנו ל-75 אמהות ו-49 אבות עבור תסמינים רטרוספקטיביים ונוכחיים.

התדירות של תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות ודרגת החומרה שלהם חושבו, ונבחן הקשר בין הפרעת הקשב של הילדים לבין זו של ההורים.

תוצאות:

היארעות הפרעת קשב בקרב אמהות לילדים עם הפרעת קשב הייתה 41.3%, ובקרב האבות 51.0%.

בערך 16% מאמהות סבלו מהסוג המשולב של ההפרעה (mixed type), 9.3% מהסוג ההיפראקטיבי-אימפולסיבי, ו-16% מהפרעת קשב בעלת מרכיב קשב דומיננטי (inattentive type).

מתוך האבות, 18.4% סבלו מהסוג המשולב, 10.2% מהסוג ההיפראקטיבי-אימפולסיבי, ו-22.4% מהפרעת קשב בעלת מרכיב קשב דומיננטי.

61% מהאמהות ו-46.9% מהאבות סבלו מתסמינים בדרגת חומרה נמוכה. חומרה בינונית של תסמינים דווחה על ידי 37.7% מהאמהות ו-46.9% מהאבות, בעוד ש-1.3% מהאמהות ו-6.2% מהאבות הציגו תסמינים חמורים.

לא נמצא מתאם מובהק בין האבחנות של הילדים לבין אבחנות ההורים.

מסקנות:

לאור העובדה שכמעט מחצית מההורים סבלו מהפרעת קשב והיפראקטיביות, תוצאות אלה משמעותיות עבור משפחות עם ילדים הסובלים מהפרעת קשב. מעבר לאינטראקציות ילד-הורה, תסמיני הפרעת קשב אצל ההורה יכולים להשפיע על סגנון החינוך של ההורה וכן על תוצאות של טיפול בילד ושל הדרכת ההורים.

בעתיד, יש לבדוק האם ההורים סובלים מתסמיני הפרעת קשב אם הם או ילדיהם מקבלים טיפול, ולהתאים את התהליכים ותכנון הטיפול אל התסמינים.