היחסים בין קשב ותפקודים ניהוליים וכישורי שפה דבורה, קריאה וכתיבה ומערכות באמצע הילדות ותחילת ההתבגרות

Relationships of Attention and Executive Functions to Oral Language, Reading, and Writing Skills and Systems in Middle Childhood and Early Adolescence.

שמות החוקרים: Berninger V, Abbott R, Cook CR, Nagy W.

J Learn Disabil. 2016 Jan 8. pii: 0022219415617167. [Epub ahead of print]

לקריאת תקציר המאמר המקורי

היחסים בין קשב ותפקודים ניהוליים וכישורי שפה דבורה, קריאה וכתיבה ומערכות באמצע הילדות ותחילת ההתבגרות

היחסים בין קשב\תפקודים ניהוליים לבין לימוד שפה נחקרו בתלמידים בכיתות ד' עד ט' (N = 88) עם וללא קשיי למידה ספציפיים (SLDs – Specific Learning Disabilitis) בתחביר מרובה מילים בשפה דבורה וכתובה (OWL LD – Oral & Written Language Learning Disability), כתיבת ואיות מילים (דיסלקסיה) וכתיבת אותיות (דיסגרפיה).

אבחנה קודמת של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) נמצאה בקורלציה רק עם כתב יד לקוי. דירוגים הוריים של חוסר קשב, אך לא היפראקטיביות, נמצאו בקורלציה עם מדדים של שפה כתובה אך לא של שפה דבורה. שימור קשב מתחלף נמצא בקורלציה עם כתיבת הא"ב מהזכרון בכתב יד או במקלדת ועם העתקה מהירה של משפט הכולל את כל אותיות הא"ב.

רגרסיות מרובות המבוססות על מרכיב עיקרי עבור composites של כמה רמות של שפה (תת-מילה, מילה ותחביר\טקסט) הראו כי מדדים של קשב ותפקודים ניהוליים המערבים עיבוד שפה בהשוואה לדירוגי קשב ותפקודים ניהוליים שאינם קשורים דווקא לשפה הסבירו יותר שונות וזיהו יותר מנבאים יחודיים בתוצאים המרוכבים עבור מערכת השפה הדבורה.

הממצאים נידונים בהקשר להשלכות על הערכת והוראת תלמידים שעדיין לומדים להקדיש תשומת לב לשפה נשמעת וכתובה ולעשות בקרה עצמית ללימוד השפה שלהם במהלך אמצע הילדות וההתבגרות.