המדריך להתאמות במערכת החינוך לילדים ומתבגרים

אחת מהשאלות הדומיננטיות הקיימות אצל הורים לילדים שסובלים מהפרעת קשב היא כיצד לעזור להם במהלך הלימודים. הכנו עבורכם מדריך להתאמות במערכת החינוך, בו נסביר איזה התאמות יכולה מערכת החינוך לספק לילדכם, על מנת לעזור לו לממש את הפוטנציאל שלו.

לפני שנתחיל, חשוב להבהיר מספר דברים:

 • משרד החינוך דורש שתלמידים עם הפרעת קשב יעמדו בכל המטלות הלימודיות שיתר התלמידים במערכת החינוך נדרשים להן. עקב כך, לא קיימים יותר מצבים שבהם פוטרים תלמידים בעלי הפרעות קשב ממטלות לימודיות שונות.
 • ההתאמות בבחינות אינן באות לפצות על חסרים וקשיים בתהליך הלמידה כמו חסך חינוכי-סביבתי או העדר מוטיבציה. ההתאמות מיועדות לתלמידים שקשייהם בתפקודם הלימודי הינם על רקע ליקויי למידה. התאמות בתנאי הלמידה והבחינה מאפשרות לתלמידים עם ליקויי הלמידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע ולמיומנויות שלהם ללא המגבלות הנובעות מהלקות.
 • לא בכל המקצועות ניתנות התאמות – לכל מקצוע ההתאמה שלו.
 • ממצאי האבחון של הפרעת הקשב מסייעים לשקול את הצורך בהתאמות והיקפן. ההתאמות המומלצות על ידי המאבחן אינן מחייבות את בית הספר או את וועדת ההתאמות.
 • בשנים האחרונות משרד החינוך דורש מתלמידים הסובלים מהפרעת קשב, אשר עומדים לפני בחינת בגרות, לעבור גם אבחון פסיכו-דידקטי. מטרת האבחון היא רצון לקבל תמונה רחבה יותר על תפקודו של ילדכם, ויכולותיו הלימודיות. דבר זה יוביל להבנה מעמיקה יותר לגבי אופן ההתערבות המתבקש עבורו ואיזה התאמות יעזרו לו.

 

כיתות א' עד ג'

המטלות המרכזיות המצופות מהתלמידים בכתות היסוד הן רכישת מיומנויות של קריאה וכתיבה וכן פיתוח של הרגלי למידה בסיסיים. מיומנויות אלה אינן ניתנות לרכישה אם אינן מתורגלות. פטור מקריאה וכתיבה בגילאים אלה מחבל בצורה קשה בסיכויי התלמידים לרכוש מיומנויות אוריינות בסיסיות שהן קריטיות ללמידה תקינה. לפיכךבכיתות א-ג אין התאמות בדרכי היבחנות.

לא מאשרים לתלמידים פטור מלא או חלקי משימוש במיומנויות קריאה וכתיבה. תלמידים המתקשים ברכישת מיומנויות אלה זקוקים למעקב צמוד אחר התקדמותם ולהערכה שוטפת לגבי הצורך בהתערבות נוספת מעבר לסיוע הניתן במהלך הלימודים השוטף בכיתה.

כיתות ד' עד ו'

בכיתות ד-ו מתחיל פיתוח הדרגתי של תהליכי חשיבה גבוהים. בכיתות אלה מיומנויות הקריאה והכתיבה אמורות להיות כמעט אוטומטיות והטקסטים מיעוטי ניקוד. משום כך, תלמיד לקוי למידה המתקשה עדיין בקריאה, לא יוכל לפתח תהליכי חשיבה גבוהים בשל הפניית המשאבים שלו לשלבים הבסיסיים של פענוח של הטקסט ולא להבנתו.

על רקע זה, יש להקדיש מאמץ להקנות את מיומנויות הקריאה והכתיבה לתלמיד המתקשה בהן, לשתף את ההורים ולהדריכם בתרגול הקריאה והכתיבה. במהלך רכישת המיומנויות מתפתחים גם הרגלי למידה וכן יכולת התמדה, יכולת לשאת תסכול, יכולת לדחות סיפוקים, יכולת לנסות ולמצוא דרכי למידה ודרכי התמודדות אלטרנטיביות, גיוס מותאם של משאבי ריכוז ועוד. פטור מהמטלות פוגע גם בפיתוחם של המימדים הרגשיים מהסוג שתואר לעיל ובתחושת המסוגלות של התלמיד.

לפיכך, בכיתות ד-ו' אין לאשר הכתבה ובחינה בעל פה בדרכי היבחנות. התאמה של הקראה בדרכי היבחנות תינתן במקרים יוצאי דופן, רק לתלמידים שאובחנו כבעלי לקות קריאה חמורה. לתלמידים המתקשים בגרפו-מוטוריקה של הכתיבה – ניתן לאשר שימוש במעבד תמלילים. לעיתים תוספת זמן יכולה לעזור לתלמידים המתקשים בקריאה ובכתיבה.

כיתות ז' עד ח'

המעבר לחטיבת הביניים כרוך במאמץ הסתגלותי משמעותי לתלמידים בעלי הפרעות קשב בשל המפגש עם ארגון למידה שונה ולא מוכר, עם משימות מורכבות ועם דרישות גבוהות יותר ללמידה עצמאית. יחד עם זאת קיים פיתוח מואץ של תהליכי חשיבה גבוהים ומתחילים להתפתח תפקודים ניהוליים האחראיים לתהליכי תכנון, קביעת סדרי פעולות, משוב עצמי ועוד.

בשל קשייהם, התלמידים זקוקים ללמידה מפורשת של מיומנויות אלה, ולמעקב תכוף ואישי יותר כדי להבטיח שגם הם יוכלו להתפתח היטב בתחומים אלה. לאור מורכבות שלב זה, חלק לא מבוטל של הקשיים בתפקודי למידה מתגברים ולעתים אף מתגלים לראשונה רק עם המעבר לחטיבת הביניים, כך שיש צורך לשקול בקפדנות את יעילות מתן ההתאמות על מנת לסייע לתלמיד לבטא את הידע שלו, ולמנוע מתן התאמות שמעכבות התפתחות מיומנויות ותפקודים הקשורים בלמידה.

לכן, בכתות ז'- ח' ההתאמה בדרכי ההיבחנות תינתן רק לאחר שבוצעו כל המהלכים הפדגוגיים לקידומו של התלמיד, ונצבר ידע נרחב על תפקוד התלמיד. המידע יכלול סיוע שקיבל התלמיד בעבר ובהווה, תפקוד אקדמי של התלמיד ואבחון חתום על-ידי מאבחן מוכר. בכתה ט' ניתן להתחיל לתרגל עם התלמיד את ההתאמה שהומלצה בצוות הרב-מקצועי ולהכין מידע מפורט על תפקוד התלמיד עם התאמה על מנת להכין מידע שיסייע לוועדות המקצועיות בבואן לתת זכאות להתאמות בבחינות הבגרות.

כיתות י' עד י"א

בכתות י'-י"א ההתאמות הן על פי חוזר מנכ"ל תשס"ד 4 / (ב), ומופיעות בעדכונים המופצים לבתי ספר מדי שנה ומתפרסמים באתר שפ"י. כל התאמה תינתן על בסיס אבחון מקצועי קביל ועל בסיס החלטה שהתקבלה בצוות רב מקצועי בו ייקחו חלק בעלי תפקידים שונים המכירים את התלמיד ותפקודו. כל החלטה תהיה מבוססת על ההיסטוריה הלימודית של התלמיד בשנים קודמות, דיווחים כתובים ומפורטים של המורים, תיאור מפורט של הסיוע שהתלמיד קיבל, מידת יעילותו ומידת השקעתו האישית של התלמיד לקידומו וכן פירוט של הסיוע שהתלמיד ימשיך לקבל. יש להדגיש כי ההמלצות הכתובות בדוח האבחון על דרכי היבחנות הן בגדר המלצות בלבד. צוות מקצועי של בית ספר רשאי לקבל או לדחות את כולן וגם לשנותן – על פי שיקולי דעת מקצועיים וחינוכיים.

 

אז איך משרד החינוך קובע בעצם איזו התאמה מתאימה לילדכם במהלך בחינות הבגרות שלו? משרד החינוך חילק את ההתאמות לשלוש רמות ועל מנת לזרז את התהליכים אף נתן לוועדה בית-ספרית סמכות לאשר חלק מן ההתאמות – לרמה 1 ורמה 2. לעומת זאת, רמה 3 מאושרת על-ידי ועדה מחוזית. בכל דיון שמתקיים בנוגע לקביעת התאמות,יש צורך להגיש אבחון תקף, דיווח מפורט וכתוב של המורים ועבודת התלמיד.

 

רמה 1 (בסמכות ועדה בית ספרית)

 • הארכת זמן הבחינה בכתב ב – 25%
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • הגדלת שאלון הבחינה – התלמיד מקבל את הבחינה מוגדלת, מבחינת גודל הפונט.
 • דף נוסחאות מורחב במתמטיקה

רמה 2 (בסמכות ועדה בית ספרית)

 • הקראת שאלון המבחן על-ידי קורא ניטרלי. התאמה זו לא קיימת בלשון ובאנגלית, אלא רק במקצועות מסוימים, כמו ספרות לדוגמא.
 • הכתבת המבחן לבוחן ניטרלי. התאמה זו לא קיימת בלשון, מתמטיקה ובאנגלית, אלא רק במקצועות מסוימים, כמו ספרות לדוגמא.
 • באנגלית – השמעת שאלון הבחינה מדיסק, הקלטת התשובות על גבי קלטת ושימוש במילונית אלקטרונית.

רמה 3 (בסמכות ועדה מחוזית)

 • מבחן מותאם – השאלון בבחינה נגזר מהבחינה הרגילה. מהשאלון מוציאים חלקים שבהם התלמיד מתקשה, וממירים את השאלות הללו בשאלות אחרות. כמו ליקוי חזותי מוטורי שאינו מאפשר לתלמיד להתמודד עם גרפים, שרטוטים וכו'.
 • הקראת שאלון המבחן על-ידי קורא ניטרלי. התאמה זו מאוד נדירה משום שבוחן חיצוני מקריא את השאלות לתלמיד והתלמיד כותב בעצמו את התשובות שלו. ההתאמה הזו מיועדת למקצועות רבי מלל, כמו הבעה עברית, אך היא מאוד נדירה מכיוון שהבנת הנקרא היא חלק מדרישות הבסיס במקצוע זה.
 • הכתבת המבחן לבוחן ניטרלי – בוחן חיצוני כותב את התשובות שהנבחן מכתיב לו. ההתאמה הזו מיועדת למקצועות רבי מלל, כמו הבעה עברית, אבל היא מאוד נדירה כיוון שהבנת הנקרא היא חלק מדרישות הבסיס במקצוע זה.
 • המרת בחינה במתמטיקה במקצוע מדעי אחר (כמו לדוגמא מקצוע הביולוגיה).

 

עדכון הנהלים החל משנת הלימודים תשע"ה

בסוף שנת 2014 פורסמו נהלים חדשים מטעם משרד החינוך. במסגרת נהלים אלו, מצד אחד ניתן כוח רב יותר בידי בתי הספר והוענקו סמכויות לוועדה הבית ספרית. מנגד הוטלה על בתי הספר הגבלה של מכסת התאמות שביכולתם להעניק – עד 10%.

כל התאמה שבית הספר מבקש לתת לתלמיד שחורגת מהמכסה של 10% צריכה להיות מאושרת על ידי הוועדה המחוזית. כדי שההתאמה של התלמיד תעלה לדיון בוועדה המחוזית, עליה לקבל קודם כל את אישור הוועדה הבית ספרית ואת אישור המפקח על בית הספר, ורק אז ניתן להגיש את המסמכים הנדרשים לוועדה המחוזית.

יש לשים לב שמשרד החינוך הגדיר במסגרת הנהלים את הקריטריונים לפיהם הוועדה הבית ספרית נדרשת להכריע בעניין התלמיד, בין אם כדי לאשר התאמה שבסמכותה או לאשר את הגשת הבקשה לוועדה המחוזית. במיוחד מודגש העיקרון לפיו התאמות נועדו לאפשר לתלמיד לבטא את הידע שלו, לא לאפשר לו לרכוש ידע נוסף או לשפר את הישגיו.

בהתאם, על הוועדה הבית ספרית להתחשב ברמת הידע של התלמיד והאם היא תואמת את הרמה הנדרשת בבגרות. בנוסף על הוועדה הבית ספרית לוודא שהקשיים אינם נובעים מסיבה אחרת כלשהי, למשל היעדרויות, חוסר עניין או העדר פניות רגשית. לצורך אישור הבקשה חובה שיתקיימו התנאים הבאים:

 • ישנה תמימות דעים בין מורי התלמיד לגבי הבקשה הספציפית.
 • רמת הידע של התלמיד הנה ברמה בגרותית.
 • האיתור הראשוני ומחווני המורים נמצאים בהלימה.
 • חוות דעת המאבחן הצביעה על לקות ספציפית שמצדיקה את הבקשה.

הורים: שימו לב שעל בית הספר להגיש לוועדה המחוזית את כל הבקשות להתאמות עבור התלמיד במועד אחד. הקפידו להגיש לבית הספר מראש את כל המסמכים הנדרשים, כולל אבחונים מורחבים עבור מקצועות האנגלית והמתמטיקה במידת הצורך.

את כל מסמך הנהלים המפורט ואת כל מסמכי הנספחים הנדרשים תוכלו למצוא בקישור זה. (מסמך הנהלים הוא הראשון שמופיע, ואחריו רשימת הנספחים המלאה.)

ההתאמות שבסמכות הדיון בוועדה הבית ספרית

 • ללא אבחון
  1. תוספת זמן
  2. הקלדת תשובות באמצעות מחשב, התאמה זו מיועדת לבגרות ודורשת אישור ועדת חריגים.
  3. שעתוק
  4. הגדלת שאלון הבחינה
 • בהסתמך על אבחון דידקטי או פסיכודידקטי
  1. התעלמות משגיאות כתיב באנגלית – בשאלונים F,G עד 10%
  2. מילון אלקטרוני (באנגלית)
  3. דף נוסחאות מורחב
  4. הכתבת תשובות המבחן עד 10%
  5. הקראת שאלון הבחינה עד 10%
  6. באנגלית השמעת השאלון בלבד או הקלטת/ הקלדת התשובות בלבד עד 10% (התאמה כפולה אינה נכללת- השמעה + הקלטה/ הקלדה).

התאמות שסמכות הדיון בהן הנה הוועדה המחוזית

הגשת בקשות בהקראה/הכתבה (החורגות מ-10% שאושרו על ידי הוועדה הבית ספרית) ו/או התעלמות משגיאות כתיב מעל 10% בשאלונים F,G.

נדרש להגיש אבחון משולב הכולל אבחון דידקטי + אבחון פסיכולוגי, או אבחון פסיכו דידקטי עבור הדיון בוועדה המחוזית בכל ההתאמות הבאות: היבחנות בעל פה, המרת מתמטיקה במקצוע מדעי אחר, בחינה מותאמת, הקראה ו/או הכתבה בלשון, או בחינה הכוללת הקראה + הקלטה/הקלדה באנגלית.

 • להתאמות באנגלית – חובה הרחבת האבחון בתחום.
 • להתאמות במתמטיקה – חובה הרחבת האבחון בתחום בנוסף לתת מבחן בחשבון.

 

חשוב להדגיש שחוות דעת רפואיות בנושא הפרעות קשב תקפות להתאמה של תוספת זמן בלבד, וגם זאת בתנאי שחוות הדעת מנומקת ומגובה בחוות דעת כתובה של מורה והתקבלה לאחר דיון בוועדה הבית ספרית. כלומר, אבחון תקף להפרעת קשב שנערך על-ידי פסיכיאטר מוסמך יכול לספק לילדכם תוספת זמן בבחינות – זאת מבלי שתצטרכו לעשות גם אבחון פסיכו-דידקטי.

לסיום, חשוב להדגיש כי משרד החינוך קבע התאמות שונות לכל מקצוע. הסקירה המופיעה למעלה היא תמצות של נהלי משרד החינוך לשנת תשע"ג. לבירור מעמיק יותר של ההתאמות להם אתם זכאים בכל מקצוע אתם מוזמנים להיכנס לאתר שפ"י ולבדוק את ההתאמות העדכניות לשנה זו.