הערכה אובייקטיבית מול הערכה סובייקטיבית של תגובה למתילפנידאט

Objective versus subjective assessment of methylphenidate response.

שמות החוקרים: Manor I, Meidad S, Zalsman G, Zemishlany Z, Tyano S, Weizman A.

Child Psychiatry Hum Dev. 2008 Sep;39(3):273-82. Epub 2007 Dec 5.

לקריאת תקציר המחקר המקורי לחצו כאן

הערכה אובייקטיבית מול הערכה סובייקטיבית של תגובה למתילפנידאט

הערכה סובייקטיבית של שיפור בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), בעקבות מנה יחידה של מתילפנידאט (MPH – Methylphenidate) השוותה לביצועים בבדיקת TOVA (בדיקת משתני קשב – Test of Variables of Attention). התפיסה העצמית הוערכה בעזרת השאלון CGI-C (רשמים קליניים גלובליים של שינוי – Clinical Global Impressions of Change).

המשתתפים כללו מאה שישים וחמישה נבדקים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (יחס גברים:נשים 33%:67%) בגילאי 5-18 (הגיל הממוצע: 11.09±3.43).

בדיקת ה-TOVA בוצעה לפני ואחרי מתן מתילפנידאט (במינון של 0.3 מ"ג לק"ג). ציוני CGI-C לתפיסה עצמית הושוו לציוני ה-TOVA.

נמצאה קורלציה הפוכה רק בין הציונים של השאלון CGI-C לבין הציונים של המדד Commission בבדיקת ה-TOVA [ציון זה מתייחס לטעויות מסוג "false positive", כלומר תגובה לגירוי שלא היה צריך להגיב אליו – הערת המתרגמת] (r = -0.326, p < 0.001).

על כן אנו מסיקים כי הערכה סובייקטיבית ודיווחים סובייקטיביים הינם יותר מדי בלתי-מהימנים בכדי לשמש לצורך הערכת היעילות של מתילפנידאט בקרב אוכלוסיות פדיאטריות הסובלות מהפרעת קשב והיפראקטיביות.