הערכה נוירופסיכולוגית של יעילות קונצרטה בטיפול בהפרעת קשב ובזיכרון לטווח קצר

Neuropsychological assessment of the effectiveness of OROS-methylphenidate in attention deficit hyperactivity disorder.

Rubio-Morell B, Martín-González R, Herreros-Rodríguez O, González-Pérez P, Hernández-Exposito S, Quintero-

Fuentes I, Gracia-Marco R.   Rev Neurol. 2008 May 16-31;46(10):602-8

לקריאת תקציר המאמר המקורי לחצו כאן

הערכה נוירופסיכולוגית של יעילות קונצרטה בטיפול בהפרעת קשב ובזיכרון לטווח קצר

הקדמה:

קיימות הוכחות רבות לגבי מנגנונים הקשורים במוליכים העצביים דופמין ונוראפינפרין ופועלים במעגלים המקשרים את האונה המצחית והסטריאטום (fronto-striatal circuit),ואשר חושבים שליקוי בהם קשור לנוירוביולוגיה של הפרעת קשב וריכוז (ADHD).

הליקוי בתפקוד באזורים אלו עשוי להסביר סימפטומים גרעיניים של הפרעת קשב וריכוז וחלק מהליקויים הניהוליים בתפקוד הקוגניטיבי. ריטלין (רטלין או Retalin) יעיל בהקלת הסימפטומים העיקריים, ובשיפור הזמינות הביולוגית של דופמין ונוראפינפרין. נמצאו פחות הוכחות לשיפור התפקודים הניהוליים, במיוחד זיכרון לטווח קצר.

מטרות:

להעריך האם לקונצרטה יש אפקט פוטנציאלי שיגדיל את הזיכרון לטווח הקצר ואת הפרמטרים של הקשב בילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז, ולקבוע האם ההבדל ההתחלתי בזיכרון לטווח הקצר ובקשב בין הקבוצה עם הפרעת הקשב וקבוצת הביקורת – נעלם אחרי חודש אחד של טיפול יומי בקונצרטה.

שיטות:

נבחרו אחד עשר ילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז ובתור קבוצת ביקורת נבחרו אחד עשר ילדים זהים בגיל, מנת המשכל, כיתה בבית הספר ומצב חברתי כלכלי.

סוללה של מבחנים נוירופסיכולוגיים ניתנה לילדים "נאיביים" (ללא טיפול תרופתי עד כה) הסובלים מהפרעת קשב וריכוז, שלוש פעמים: לפני הטיפול, אחרי המנה הראשונה של קונצרטה, ואחרי חודש של טיפול יומי.

בד בבד ניתנה סוללה נוירופסיכולוגית זהה לקבוצת הביקורת.

תוצאות:

נמצאו הבדלים משמעותיים סטטיסטית במשתנים הנוירופסיכולוגיים של זיכרון לטווח קצר אחרי חודש של טיפול יומי בקונצרטה,ובפרמטרים של הקשב אחרי מנה אחת בלבד בקבוצת הפרעת הקשב.

ההבדלים במונחים של זיכרון לטווח קצר בין ילד "נאיבי" הסובל מהפרעת קשב וריכוז ובין קבוצת הביקורת היו משמעותיים סטטיסטית לפני הטיפול אבל לא אחרי חודש של טיפול יומי.

מסקנה:

בילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז – תרופת קונצרטה משפרת תפקודי קשב מייד אחרי מנה בודדת, ומשפרת זיכרון לטווח קצר אחרי חודש אחד של טיפול יומי.