הפרעות פסיכיאטריות וחומרת תסמינים אצל ילדי גן עם אלרגיה לחלב פרה

Psychiatric disorders and symptoms severity in pre-school children with cow's milk allergy.

שמות החוקרים: Topal E, Catal F, Soylu N, Ozcan OO, Celiksoy MH, Babayiğit A, Erge D, Karakoç HT, Sancak R.

Allergol Immunopathol (Madr). 2016 Sep-Oct;44(5):445-9. doi: 10.1016/j.aller.2016.03.001. Epub 2016 May 27.

קישור לתקציר המחקר המקורי

הפרעות פסיכיאטריות וחומרת תסמינים אצל ילדי גן עם אלרגיה לחלב פרה

רקע: הפרעות פסיכיאטריות נראות לעתים קרובות במחלות אטופיות (atopic). המחקר הנוכחי מנסה להעריך את השכיחות של הפרעות פסיכיאטריות ואת חומרת התסמינים הפסיכיאטריים בילדים בגיל הגן עם אלרגיה לחלב פרה.

שיטות: ההורים של ילדי גן עם אלרגיה לחלב פרה רואיינו פנים אל פנים, והתבקשו למלא טופס Early Childhood Inventory-4.

תוצאות: קבוצת הילדים שאלרגיים לחלב פרה כללה 40 ילדים (27 בנים, 13 בנות) שגילם הממוצע 44.5 (14.7±) חודשים, וקבוצת הביקורת כללה 41 ילדים (25 בנים, 16 בנות) שגילם הממוצע 47.6 (15.2±) חודשים.

נקבע כי 65% מהקבוצה שסובלת מאלרגיה לחלב פרה קיבלו לפחות אבחנה פסיכיאטרית אחת, בעוד ש-36.6% מקבוצת הביקורת קיבלו לפחות אבחנה פסיכיאטרית אחת, כאשר ההבדל בין הקבוצות מובהק סטטיסטית (p=0.02).

מבין ההפרעות הפסיכיאטריות, הפרעת קשב והיפראקטיביות (odds ratio: 4.9, 95% CI: 1.472-16.856, p=0.006), הפרעת התנגדות (odds ratio: 5.6, 95% CI: 1.139-28.128, p=0.026), והפרעת התקשרות (odds ratio: 4.8, 95% CI: 1.747-13.506, p=0.004) נמצאו באחוז גבוה יותר במובהק בהשוואה לקבוצת הביקורת.

כאשר נערכה בין הקבוצות השוואה במונחים של ציוני חומרת התסמינים הפסיכיאטריים, שחושבו באמצעות הטופס Early Childhood Inverntory-4, הפרעת הקשב (p=0.006) והפרעת ההתנגדות (p=0.037) נמצאו חמורות יותר בקבוצה שסובלת מאלרגיה לחלב פרה.

מסקנה: הפרעות פסיכיאטריות נפוצות וחמורות בקרב ילדי גן עם אלרגיה לחלב פרה.