הפרעות פסיכיאטריות נלוות בילדים ובמתבגרים עם הרטבת לילה

Comorbid Psychiatric Disorders in Children and Adolescents with Nocturnal Enuresis.

שמות החוקרים: Amiri S, Shafiee-Kandjani AR, Naghinezhad R, Farhang S, Abdi S.

Urol J. 2017 Jan 18;14(1):2968-2972.

לקריאת תקציר המחקר במקור (באנגלית)

הפרעות פסיכיאטריות נלוות בילדים ובמתבגרים עם הרטבת לילה

מטרה:

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לזהות מה השכיחות של הפרעות פסיכיאטריות נלוות בילדים ובמתבגרים הסובלים מהרטבת לילה (noctornal enuresis).

חומרים ושיטות:

במחקר תיאורי-ניתוחי זה, נבחרו 183 ילדים ומתבגרים בגילאי 5-18 שסובלים מהרטבת לילה הופנו למרפאות פסיכיאטריות ב-Tabriz University of Medical Sciences בשנת 2015. על בסיס ה-DSM-IV-TR, הועבר ראיון קליני אבחנתי מובנה בשם K-SADS* על מנת לאבחן הרטבת לילה וכן הפרעות פסיכיאטריות נלוות.

תוצאות:

במחקר זה, 39 משתתפים (21.3%) היו בנות ו-144 (78.7%) בנים. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 8.69 שנים, עם סטיית תקן של 2.34.

ההיארעות של הפרעות נפש בקרב ילדים ומתבגרים הסובלים מהרטבת לילה הייתה 79.23%.

שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר היו של הפרעת קשב והיפראקטיביות (attention deficit and hyperactivity disorder – ADHD) בשיעור של 74.9%, הפרעת התנגדות (oppositional-defiant disorder – ODD) בשיעור של 53%; והפרעת טיקים בשיעור של 12% (טיקים תנועתיים ביחד עם מקרה בודד של טיק קולי).

שיעורי ההיארעות הנמוכים ביותר היו עבור הפרעת התנהגות (conduct disorder), הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית, והפרעת דחק פוסט-טראומטית (post-traumatic stress disorder – PTSD) בשיעור של 5%.

על בסיס Fisher exact test, לא נמצא הבדל מובהק בין בנות לבנים מבחינת שיעורי ההיארעות של הפרעות פסיכיאטריות (p>.05).

מסקנה:

הפרעות פסיכיאטריות נלוות להרטבת לילה הינן תופעה שכיחה בילדים ובמתבגרים.

לכן יש צורך במחקר מעמיק של הפרעות פסיכיאטריות אחרות בקרב ילדים ומתבגרים הסובלים מהרטבת לילה, שישפיע על הטיפול ועל הפרוגנוזה של הרטבת הלילה.

 

*Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia