הפרעת קשב והיפראקטיביות ואובדנות: סקירת ספרות שיטתית

Attention-deficit/hyperactivity disorder and suicide: A systematic review.

שמות הכותבים: Balazs J, Kereszteny A.

World J Psychiatry. 2017 Mar 22;7(1):44-59. doi: 10.5498/wjp.v7.i1.44. eCollection 2017 Mar 22.

קישור לתקציר באנגלית

הפרעת קשב והיפראקטיביות ואובדנות: סקירת ספרות שיטתית

מטרה: כדי לחקור אובדנות והפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), מטרת מאמר זה לסקור באופן שיטתי את הספרות, כהרחבה של סקירות קודמות.

שיטות: חיפשנו בחמישה מאגרי נתונים (Ovid MEDLINE, Psychinfo, PubMed, Scopus, Web of Science) עם שתי קטגוריות של מונחי חיפוש: (1) התאבדות, אובדני, התנהגות אובדנית, ניסיון אובדני, מחשבה אובדנית *** ו-(2) ADHD.

תוצאות: החיפוש העלה 26 מאמרים. ישנו קשר חיובי בין הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) לבין אובדנות בשני המינים ובכל קבוצות הגיל. הפרעות נלוות מתווכות בין אובדנות לבין הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD).

מסקנה: זיהוי של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD), הפרעות נלוות ואובדנות חשוב לשם מניעה.

 

*** במקור: suicide; suicidal; suicide behavior; suicide attempt; suicidal thought [הערת המתרגמת]