הפרעת קשב וריכוז בהריון

vermeer Woman reading a letter free

ADHD and pregnancy – הפרעת קשב וריכוז בהריון

, M.D.

Am J Psychiatry. 2014 Jul;171(7):723-8. doi: 10.1176/appi.ajp.2013.13050680   :מקור

תקציר

הפרעת קשב וריכוז מזוהה ומטופלת יותר ויותר בשנים האחרונות הן אצל ילדים והן אצל מבוגרים. לכן מספר גדל והולך של נשים נכנסות לתקופת הפריון, כשהן כבר מאובחנות ומטופלות בתרופות להפרעת קשב וריכוז, או שהן מאובחנות ומטופלות בתרופות אלה במהלך שנות הפוריות שלהן.

שאלה שכיחה בפסיכיאטריה הפרינטאלית (תקופת טרום הלידה ואחריה) מתייחסת לפרופיל התועלת- סיכון של טיפול תרופתי בהפרעת קשב וריכוז במיוחד עם סטימולנטים.

נכון לעכשיו, אין קווים מנחים המורים על דרך הטיפול בנשים עם הפרעת קשב וריכוז בהריון ובתקופה שלאחריו. עיקר הדאגה לחשיפת העובר לסטימולנטים מתבססת קודם לכל על ההשפעות, שעלולות להיות לתרופות אלה על ההתפתחות העוברית. על אף שנראה שסטימולנטים אינם קשורים לפגמים מולדים, נדרשים יותר נתונים אנושיים המתייחסים לפגמים התנהגותיים בהתפתחות העוברית כדי להבין את הסיכונים בטווח הקצר והארוך.

חומרת החולי, נוכחות של הפרעות נילוות ודרגת הפגיעה משפיעות על ההחלטות לגבי אופן הטיפול.

שיקולים מכריעים כוללים התייחסות לבטיחות בנהיגה וליכולת התפקוד במישור המקצועי.

בעוד שמרבית הנשים יכולות להימנע מלצרוך תרופות סטימולנטיות במהלך ההריון, ישנם מקרים שבהם התועלת של טיפול בסטימולנטים עולה על הסיכונים הידועים בחשיפה אליהם בתקופה התוך רחמית.