הקשר בין אינסומניה ומשך שינה במבוגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות: תוצאות מתוך מחקר אוכלוסיה כללית

The Association Between Insomnia and Sleep Duration in Adults With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: Results From a General Population Study.

שמות הכותבים: Wynchank D, Ten Have M, Bijlenga D, Penninx BW, Beekman AT, Lamers F, de Graaf R, Kooij JJS.

J Clin Sleep Med. 2018 Mar 15;14(3):349-357. doi: 10.5664/jcsm.6976.

תקציר המחקר המקורי

הקשר בין אינסומניה ומשך שינה במבוגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות: תוצאות מתוך מחקר אוכלוסיה כללית

מטרות המחקר:

אינסומניה ומשך שינה קצר או ארוך הם מצבים חשובים הנלווים להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) במבוגרים, אך הדיווחים על הקשר ביניהם משתנים. במחקר אוכלוסיה כללית הערכנו את הקשר שבין חומרת תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות, חומרת תסמיני אינסומניה, ומשך שינה במבוגרים.

שיטות:

הנתונים נלקחו מתוך הגל השלישי של מחקר NEMESIS-2 (מחקר בשם Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 – כמות נבדקים 4,618). חומרת התסמינים של הפרעת קשב והיפראקטיביות והקטגוריה לה הם שייכים (היפראקטיביות או חוסר קשב) הוערכו באמצעות שאלונים של דיווח עצמי למבוגרים – Adult ADHD Self-Report Scale screener. דיווח עצמי של תסמיני אינסומניה (IRS – Insomnia Rating Scale) הוגדר כרלוונטי קלינית אם ציון ה-IRS היה 9 או יותר. דיווח עצמי של משך שינה קצר הוגדר כ-6 שעות שינה או פחות, ומשך שינה ארוך כ-10 שעות שינה או יותר.

תוצאות:

במסגרת הקבוצה בעלת תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות רלוונטיים קלינית, 43% דיווחו על תסמיני אינסומניה משמעותיים (odds ratio [OR] = 2.66, 95% confidence interval [CI] 1.74-4.07); משך שינה קצר דווח על ידי 41% מהנבדקים (relative risk ratio [RRR] = 1.94, 95% CI 1.31-2.85) ו-6% דיווחו על משך שינה ארוך (RRR = 5.87, 95% CI 1.97-17.45).

עליה בתסמיני חוסר קשב נמצאה בקשר עם ציון IRS של 9 או יותר, משך שינה קצר, ומשך שינה ארוך במודלים עם תקנון מלא (עבור IRS של 9 לפחות: OR = 1.10, 95% CI 1.06-1.14; עבור משך שינה קצר: RRR = 1.06, 95% CI 1.02-1.09; עבור משך שינה ארוך: RRR = 1.16, 95% CI 1.05-1.28).

עליה בתסמיני היפראקטיביות נמצאה בקשר עם ציון IRS של 9 או יותר (OR = 1.17, 95% CI 1.11-1.23) ועם משך שינה קצר (RRR = 1.12, 95% CI 1.05-1.19).

מסקנות:

תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות משמעותיים קלינית – גם של חוסר קשב וגם של היפראקטיביות – נמצאו באופן עקבי בקשר עם תסמיני אינסומניה ועם משך שינה חריג. הממצאים הללו מאשרים כי יש להעריך הפרעות בשינה ולהקדיש להן תשומת לב קלינית הולמת במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות.