השפעות של מתילפנידאט על תפקודים ניהוליים בהפרעת קשב לאורך החיים

Effects of methylphenidate on executive functioning in attention-deficit/hyperactivity disorder across the lifespan: a meta-regression analysis.

שמות החוקרים: Tamminga HG, Reneman L, Huizenga HM, Geurts HM.

Psychol Med. 2016 Jul;46(9):1791-807. doi: 10.1017/S0033291716000350. Epub 2016 Mar 28.

לקריאת תקציר המאמר המקורי

השפעות של מתילפנידאט על תפקודים ניהוליים בהפרעת קשב והיפראקטיביות לאורך החיים: meta-regression analysis

הפרעת קשב (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) בילדות ובבגרות מטופלת לעתים קרובות בפסיכוסטימולנט מתילפנידאט (MPH – methylphenidate). עם זאת, לא ידוע אם ההשפעות הקוגניטיביות של מתילפנידאט תלויות בגיל האדם שסובל מהפרעת קשב, כאשר מחקרים בבעלי חיים הראו השפעות הקשורות בגיל.

במטה אנליזה הזו, קודם כל קבענו את ההשפעות של מתילפנידאט על עיכוב תגובה, זכרון עבודה וקשב מתמשך, אך מטרתנו העיקרית הייתה לבחון האם ההשפעות הללו מתווכות על ידי גיל.

סקירת ספרות באמצעות Web of Science ,PsycINFO ,PubMed ו-MEDLINE עבור מחקרים מבוקרים כפולי-סמיות עם מתילפנידאט העלתה 25 מחקרים על עיכוב תגובה (775 נבדקים), 13 מחקרים על זכרון עבודה (559 נבדקים) ו-29 מחקרים על קשב מתמשך (956 נבדקים) (טווח הגילאים הממוצע 4.8-50.1).

ההשפעות של מתילפנידאט על עיכוב תגובה [effect size (ES) = 0.40, p < 0.0001, 95% confidence interval (CI) 0.22-0.58], זכרון עבודה (ES = 0.24, p = 0.053, 95% CI 0.00-0.48) וקשב מתמשך (ES = 0.42, p < 0.0001, 95% CI 0.26-0.59) היו קטנות עד בינוניות. לא נצפתה תלות ליניארית או ריבועית בגיל, מה שמעיד על כך שההשפעות של מתילפנידאט על תפקודים ניהוליים אינן תלויות בגיל בילדים ובמבוגרים עם הפרעת קשב. עם זאת, חסרים מחקרים על מתבגרים, ואלה נדרשים כדי להראות שאין תלות בגיל לכל אורך החיים.