השפעת טיפול תרופתי בהפרעת קשב והיפראקטיביות על תגובה לטיפול בהורמון גדילה: תוצאות מהתוכנית ANSWER, מחקר לא התערבותי

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Medication Treatment Impact on Response to Growth Hormone Therapy: Results from the ANSWER Program, a Non-Interventional Study.

שמות החוקרים: Rose SR, Reeves G, Gut R, Germak J.

J Pediatr. 2015 Dec;167(6):1389-96. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.08.036. Epub 2015 Sep 26.

לחצו כאן לקריאת התקציר המקורי של המאמר.

השפעת טיפול תרופתי בהפרעת קשב והיפראקטיביות על תגובה לטיפול בהורמון גדילה: תוצאות מהתוכנית ANSWER, מחקר לא התערבותי

מטרה:

לבחון האם תרופה ממריצה להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) שינתה את תגובת הגדילה הליניארית לטיפול בהורמון גדילה (GH – Growth Hormone) בילדים שנרשמו לתוכנית American Norditropin Studies: Web-Enabled Research program) ANSWER).

תכנון המחקר:

ילדים נמוכים, נאיביים לטיפול בהורמון גדילה, עם או בלי חסר בהורמון גדילה (GHD – Growth Hormone Deficiency) קיבלו טיפול בהורמון גדילה. חלקם קיבלו בנוסף תרופה ממריצה להפרעת קשב (n = 1190) וחלקם לא (n = 7230).

מודלים ליניאריים מעורבים (linear mixed models – adjusted means) בחנו את ציון סטיית התקן (SDS – Standard Deviation Score) של הגובה (HSDS – Height SDS) ומדד מסת הגוף (BMI – Body Mass Index) מנקודת ההתחלה ועד לשנה 4.

האנליזות חזרו על עצמן עם קבוצות ADHD שהותאמו לפי מין, גיל, גובה, משקל ו-BMI בנקודת ההתחלה. קבוצות עם וללא GHD הושוו בין קבוצות ADHD.

תוצאות:

השינוי המותאם ב-HSDS עבור הקבוצה שקיבלה תרופה ממריצה להפרעת קשב היה מעט יותר נמוך מאשר השינוי שנמדד במטופלים שלא קיבלו תרופה ממריצה בשנים 1 עד 4 (p < .05). עם זאת, השינוי המותאם ב-HSDS היה דומה בין הילדים שקיבלו ולא קיבלו תרופה ממריצה להפרעת קשב כאשר הם הותאמו לפי המדדים בנקודת ההתחלה.

בשנה 4, 86.7% מהמטופלים שקיבלו תרופה ממריצה להפרעת קשב, 86.8% מסך כל המטופלים שלא קיבלו תרופה ממריצה, ו-84.6% מהמטופלים בקבוצה המותאמת שלא קיבלו תרופה ממריצה השיגו ערך HSDS גדול מ-2.

השינוי המותאם ב-BMI SDS בשנה 4 היה גדול יורת במטופלים שקיבלו תרופה ממריצה בהשוואה לשתי הקבוצות שלא קיבלו תרופה ממריצה (p < .05).

מטופלים עם GHD הראו הבדלים ניכרים בשינוי המותאם ב-BMI SDS בקרב קבוצות ה-ADHD בשנה 4, בעוד שמטופלים ללא GHD לא הראו הבדלים משמעותיים.

מסקנות:

טיפול תרופתי בהפרעת קשב לא השפיע על תגובת הגדילה הליניארית של ילדים המטופלים בהורמון גדילה, כאשר אלה שקיבלו או לא קיבלו תרופה ממריצה הותאמו על פי המדדים בנקודת ההתחלה.

הסיבות בבסיס העלייה המוגברת שנצפתה ב-BMI במטופלים עם GHD שטופלו במקביל בתרופה להפרעת קשב עדיין אינן ברורות.