השפעת טיפול תרופתי של סטימולנטים ושל תרופות שאינן מבוססות סטימולנטים על נהיגה אצל מטופלים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Influence of stimulant and non-stimulant drug treatment on driving performance in patients with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review.

כותבים: Gobbo MA, Louza MR

2014 Sep;24(9):1425-43. doi: 10.1016/j.euroneuro.2014.06.006. Epub 2014 Jun 28.

קישור למאמר המקורי: Eur Neuropsychopharmacol.

השפעת טיפול תרופתי של סטימולנטים ושל תרופות שאינן מבוססות סטימולנטים על נהיגה אצל מטופלים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

מבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD), במיוחד מתבגרים ומבוגרים צעירים, מפגינים ליקויים משמעותיים בנהיגה ברכב, כולל נהיגה מסוכנת, תאונות, קנסות ושלילת רישיון הנהיגה.

סקרנו באופן שיטתי את היעילות של תרופות מבוססות סטימולנטים וכאלה שאינן  מבוססות סטימולנטים על התפקוד בנהיגה של אנשים הסובלים מADHD. חיפשנו במספר מאגרי נתונים ניסויים מבוקרים אקראיים (נמ"א, randomized-controlled trials) שפורסמו בחודש מרץ 2013. 15 נמ"א, רובם בתכנון צולב (crossover design), העריכו מתילפנידאט (MPH) בשחרור מיידי (ריטלין 4 שעות), MPH osmotic-controlled oral system (קונצרטה), MPH transdermal system (דיטרנה), extended-release mixed amphetamine salts (אדרל XR), atomoxetine (סטרטרה) וlisdexamfetamine (ויואנס). היה מגוון רב של שיטות מחקר; כולל סימולטורים ו\או מכוניות ומסלולים ותרחישים שונים. ניתנו ציונים למגוון תוצאות של תפקודי נהיגה, כולל ציון "מסכם" או "מורכב" לנהיגה.

 באופן כללי, סטימולנטים שיפרו את ביצועי הנהיגה של מטופלים הסובלים מADHD (גם בניסויים שבוצעו בעזרת סימולטרים וגם באלה שבוצעו במכוניות). קונצרטה שיפרה את ביצועי הנהיגה בהשוואה לאדרל-XR, פלסבו או בהשוואה לאי-לקיחת תרופה. למרות שקונצרטה וריטלין הביאו לשיפור דומה במהלך היום, ריטלין איבד את יעילותו בשעות הערב. גם אדרל-XR שיפר את ביצועי הנהיגה, אך החמיר אותם בערב. דיטרנה (במחקר אחד) הראה השפעה חיובית, אבל היו הבדלים רבים בהיענות לתרופה אצל המטופלים. ויואנס השפיע באופן חיובי על הנהיגה (שני מחקרים עם אותה דגימה). מחקרים עם סטרטרה הראו תוצאות סותרות.

השיפור היה עקבי יותר אצל מתבגרים ומבוגרים צעירים. באופן כללי, טיפול בפסיכוסטימולנטים או סטרטרה במינון טיפולי לא השפיע לרעה על ביצועי הנהיגה של אנשים הסובלים מADHD. לסיכום, טיפול בסטימולנטים במינון טיפולי משפר ביצועי נהיגה אצל אנשים הסובלים מADHD, בעיקר מתבגרים ומבוגרים צעירים.