השפעת תכנית קיץ אינטנסיבית לשיפור קריאה עבור ילדים עם לקויות קריאה וקשיים בבית ספר יסודי מוקדם

Impact of Intensive Summer Reading Intervention for Children With Reading Disabilities and Difficulties in Early Elementary School.

שמות החוקרים: Christodoulou JA, Cyr A, Murtagh J, Chang P, Lin J, Guarino AJ, Hook P, Gabrieli JD.

J Learn Disabil. 2015 Dec 28. pii: 0022219415617163. [Epub ahead of print]

לחצו כאן לקריאת התקציר המקורי

השפעת תכנית קיץ אינטנסיבית לשיפור קריאה עבור ילדים עם לקויות קריאה וקשיים בבית ספר יסודי מוקדם

היעילות של תוכנית אינטנסיבית לשיפור קריאה המיושמת בתקופת הקיץ בה אין לימודים הוערכה אצל ילדים עם לקויות או קשיים בקריאה (RD – Reading Disabilities or Difficulties). תלמידים (בגילאי 6-9) הוקצו באקראי לקבלת תוכנית בשם Lindamood-Bell's Seeing Stars (כמות = 23) כטיפול התערבותי או הוקצו לרשימת המתנה כקבוצת ביקורת (כמות = 24).

ניתוח של המבדקים לפני ואחרי חשף אינטראקציות משמעותיות לטובת קבוצת ההתערבות עבור הקראה לא מתוזמנת של מילים ושל מילות תפל, הקראה מתוזמנת של מילות תפל, שטף קריאה בעל פה ודימויי סמל. האינטראקציה שקיפה בעיקר (א) התדרדרות משמעותית בקבוצת הביקורת מהמבדקים לפני עד למבדקים שאחרי תקופת המחקר, ו(ב) היעדר התדרדרות דומה בקבוצת ההתערבות.

המחקר הנוכחי מציעה עדויות ישירות להבדלים גדלים והולכים בכישורי הקריאה בין תלמידים עם RD שמקבלים ושאינם מקבלים הדרכת קריאה אינסטיבית בקיץ. השלכות ההתערבות עבור ילדים הסובלים מ-RD נידונות, במיוחד בהקשר לקלוונטיות של התערבות קיץ לשם מניעת התדרדרות נוספת אצל קוראים צעירים המתמודדים עם קשיים.