התועלת הקלינית של מבחן תפקוד מתמשך ומדדים אובייקטיביים של פעילות לאבחון וניטור הפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים: סקירה שיטתית.

The clinical utility of the continuous performance test and objective measures of activity for diagnosing and monitoring ADHD in children: a systematic review.

שמות החוקרים: Hall CL, Valentine AZ, Groom MJ, Walker GM, Sayal K, Daley D, Hollis C.

Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015 Nov 30. [Epub ahead of print]

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

התועלת הקלינית של מבחן תפקוד מתמשך ומדדים אובייקטיביים של פעילות לאבחון וניטור הפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים: סקירה שיטתית.

הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) מאובחנת באופן טיפוסי באמצעות תצפית קלינית ודיווחים סובייקטיביים. כאשר ילדים מתחילים לקבל טיפול תרופתי ל-ADHD, נדרש מעקב צמוד על מנת לאתר תגובה חלקית או היעדר תגובה. עוד לא לחלוטין ברור באיזה מידה מבדקי תפקוד מתמשך (CPT – Continuous Performance Test*) נוירופסיכולוגיים ומדדים אובייקטיביים של פעילות עשויים לסייע קלינית להערכה ולתהליך הניטור ב-ADHD.

סקירה זו מתארת את בסיס הראיות הנוכחי עבור השימוש ב-CPT ובפעילות הנמדדת באופן אובייקטיבי לתמיכה בתהליך האבחנתי ובניהול טיפול התרופתי בילדים עם ADHD.

נעשה חיפוש שיטתי בארבעה מאגרי מידע (Allied and Complementary Medicine (AMED) ,Medline ,PsycINFO ו-PsycARTICLES) כדי להבין את בסיס הראיות הנוכחי עבור (1) השימוש ב-CPT לסיוע בהערכה קלינית של הפרעת קשב והיפראקטיביות; (2) השימוש ב-CPT לסיוע בניהול הטיפול התרופתי; ו-(3) התועלת הקלינית של מדדים אובייקטיביים של פעילות בהפרעת קשב והיפראקטיביות.

זוהו שישים מאמרים רלוונטיים. החיפוש גילה ששה מבדקי CPT זמינים אשר ישנם דיווחים על השימוש הקליני בהם. היו ממצאים מעורבים בהקשר לשימוש ב-CPT לשם הערכת וניהול טיפול תרופתי, עם ראיות סותרות בנוגע ליכולתם לתמוך בקבלת החלטות קלינית.

ישנו בסיס ראיות חזק לשימוש במדדים אובייקטיביים של פעילות לסיוע בהבדלת קבוצות ADHD לעומת non-ADHD, שנראה רגיש להשפעות תרופתיות וכן עשוי להפיק תועלת ממחקר נוסף של יעילותם הקלינית.

הממצאים מראים כי שילוב של CPT ומדד אובייקטיבי של פעילות עשוי להיות שימושי במיוחד בתור כלי קליני והוא ראוי למחקר נוסף.

* דוגמאות ל-CPT כוללות את מבדקי ה-TOVA, ה-MOXO וה-BRC [הערת המתרגמת].