התנהגות אופניים מסוכנת בקרב צעירים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

Risky bicycling behavior among youth with and without attention-deficit hyperactivity disorder.

שמות החוקרים: Nikolas MA, Elmore AL, Franzen L, O'Neal E, Kearney JK, Plumert JM.

J Child Psychol Psychiatry. 2016 Feb;57(2):141-8. doi: 10.1111/jcpp.12491. Epub 2015 Nov 27.

לחצו כאן לקריאת התקציר המקורי

התנהגות אופניים מסוכנת בקרב צעירים עם ובלי הפרעת קשב והיפראקטיביות

רקע:

הסיכון לפציעה בעקבות התנגשויות של אופניים ומכונית גבוה במיוחד בקרב צעירים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). במחקר זה ניצלנו התקדמויות בטכנולוגית סביבה וירטואלית על מנת לבחון באופן שיטתי ובטוח התנהגות של חציית כבישים בקרב ילדים רוכבי אופניים עם ובלי ADHD.

שיטות:

שישים ושלושה צעירים (26 עם ADHD, 37 ביקורות ללא ADHD) בגילאי 10-14 חצו 12 צמתים עם תנועה חוצה רציפה תוך כדי רכיבה על סימולטור אופניים באיכות גבוהה. צפיפות התנועה (כלומר פערי זמן בין כלי רכב) עברה מניפולציה כדי לבחון את השפעת צפיפות תנועה משתנה על מדדים התנהגותיים של חציית כביש, כולל בחירת הפער, תזמון הכניסה לכביש, משך הזמן שנותר לחצייה בטוחה בעת היציאה מהכביש, ומקרים בהם כמעט הייתה התנגשות עם מכוניות מתקרבות. נוסף על כך, הורים מילאו שאלונים המעריכים את תסמיני ה-ADHD, מאפייני הטמפרנט, ניסיון ברכיבת אופניים והיסטורית הפציעות של הילד.

תוצאות:

צעירים הסובלים מ-ADHD בחרו במידה רבה את אותם פערי הזמן שבחרו צעירים שאינם סובלים מ-ADHD, למרות שצעירים עם ADHD נטו יותר לבחור פערים קטנים יותר בעקבות חשיפה לתנועה צפופה.

נוסף על כך, צעירים עם ADHD הציגו תזמון תנועה ירוד כאשר נכנסו לצומת, ולכן היה להם פחות זמן שנותר לחצייה בטוחה בעת היציאה מהכביש.

תסמינים של היפראקטיביות ואימפולסיביות היו משויכים ספציפית עם בחירה בפערים קטנים יותר, ואילו ליקויים בתזמון היו משויכים ספציפית עם חוסר קשב ובקרת עכבה.

מסקנות:

הממצאים מדגישים שני מנגנונים קשורים אך ניתנים להפרדה שעשויים להשפיע על הסיכון לפציעה בקרב צעירים עם ADHD ומספקים בסיס לפיתוח אסטרטגיות למניעת פציעות.