התנהגות בנהיגה במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

Driving behaviour in adults with attention deficit/hyperactivity disorder.

החוקרים: Groom MJ, van Loon E, Daley D, Chapman P, Hollis C.

BMC Psychiatry. 2015 Jul 28;15:175. doi: 10.1186/s12888-015-0566-y.

לחצו כאן לקריאת התקציר המקורי והמאמר המלא.

התנהגות בנהיגה במבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות

רקע: מעט ידוע בנוגע להשפעת ליקויים קוגניטיביים על נהיגה אצל מבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – ADHD). המחקר הנוכחי משווה תפקוד מבוגרים שסובלים ושאינם סובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות בסימולטור נהיגה בשני מסלולים נפרדים: מסלול עירוני ששיערנו שיחריף שליטת דחפים חלשה בהפרעת קשב והיפראקטיביות ומסלול של כביש מהיר, כדי לאתגר חסר בקשב מתמשך.

שיטות: מבוגרים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (כמות=22, 16 גברים) ושאינם סובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות (כמות=21, 18 גברים) השלימו משימת סימולטור נהיגה, כאשר תזוזת העיניים הוקלטה במקביל. המשתתפים השלימו גם שאלון מנצ'סטר על התנהגות בנהיגה (DBQ – Manchester Driving Behaviour Questionnaire) ושאלון קונורס לדירוג הפרעת קשב (CAARS – Conners Adult ADHD Rating Scale). מדדים של תפקוד בנהיגה כללו מהירות ממוצעת, אחוז המרחק שעברו בנסיעה מעל למהירות המותרת (נהיגה במהירות מופרזת) וחריגות מהנתיב. משתנים אלה ומדדי תנועת העיניים (פיזור המקומות אליהם הסתכלו, משך זמן ממוצע שהסתכלו למקום אחד) הושוו בין הקבוצות ובין המסלולים. כמו כן, התנהגויות נהיגה, כולל תגובות לאירועים מתוכנתים, סווגו לקטגוריות והתדירות של הקטגוריות הושוותה בין הקבוצות. לבסוף, בוצע ניתוח דיבור כדי להשוות ביטויים מילוליים רגשיים במשך הנהיגה בין הקבוצות.

תוצאות: משתתפים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות דיווחו על כמות גדולה יותר משמעותית של הפרות ושגיאות ב-DBQ לעומת משתתפים בקבוצת הביקורת, וכן על משמעותית יותר תאונות. המהירות הממוצעת ומידת הנהיגה במהירות מופרזת היו גבוהות יותר, אך לא היו באינטראקציה עם סוג המסלול. משתתפים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות הציגו שליטה פחות טובה ברכב, רמות תסכול גבוהות יותר מנהגים אחרים (כולל תדירות גבוהה יותר של הערות שליליות) ונטיה לנהיגה פחות בטוחה בהחלפת נתיב או עקיפה בכביש המהיר. תופעות אלה ניצפו ע"י ציון ההיפראקטיביות\אימפולסיביות ב-CAARS. בנוסף הייתה להם סבירות גבוהה יותר לגרום להתרסקות\כמעט לגרום להתרסקות כאשר התרחש אירוע במסלול העירוני.

מסקנות: התוצאות מעידות על קושי בויסות ושליטה על התנהגות אימפולסיבית, המשתקפים בנהיגה במהירות מופרזת, תסכול מנהגים אחרים, בטיחות פחותה בעת מעבר בין נתיבים בכביש המהיר וסבירות גבוהה יותר לתאונה בעקבות אירוע בלתי צפוי, שנמצאים בבסיס הנהיגה הלקויה של נהגים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות.

תסמינים של היפראקטיביות\אימפולסיביות היו בהתאמה למדדים אלה.

חסרים בקשב מתמשך נדמו כמשחקים תפקיד חשוב פחות במחקר מסוים זה, למרות שמחקר נוסף דרוש על מנת לקבוע האם השפעות על קשב מתגלות על פני משכי זמן ארוכים יותר ו\או מושפעות מהחידוש שבסביבה של הסימולטור.