התפקיד של סטטוס פסיכיאטרי במקרים של שברי גפיים בילדים: אנליזה פרוספקטיבית

The role of psychiatric status on pediatric extremity fractures: a prospective analysis

שמות הכותבים: Duramaz A, Yilmaz S, Ziroglu N, Bursal Duramaz B, Bayram B, Kara T.

Eur J Trauma Emerg Surg. 2018 Apr 12. doi: 10.1007/s00068-018-0955-2. [Epub ahead of print]

קישור לתקציר במקור

התפקיד של סטטוס פסיכיאטרי בשברי גפיים בילדים: אנליזה פרוספקטיבית

מטרה: מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), חרדה ודיכאון לבין שברי גפיים בילדים.

שיטות: בין נובמבר 2014 לנובמבר 2016, 138 מטופלים רצופים עם שברי גפיים נבדקו פרוספקטיבית במונחים של נטייה לחרדה, דיכאון, או הפרעת קשב והיפראקטיביות בקבוצת המחקר. 168 מטופלים רצופים שהתקבלו למרפאת ילדים כללית עקב סיבות שאינן טראומטיות היוו את קבוצת הביקורת.

הערכת המטופלים התבצעה בעזרת שאלון להורים ע"ש Turgay להערכת הפרעת קשב והיפראקטיביות המבוסס על ה-DSM-4, שאלון להערכת חרדה (SCARED), ושאלון להערכת דיכאון (CDI). ***

תוצאות: לא היו הבדלים מובהקים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת מבחינת הגיל, המין, המצב הכלכלי, או שיעור אשפוזים פסיכיאטריים קודמים (p > 0.05).

בקבוצת המחקר, היסטוריה של הפרעת קשב והיפראקטיביות והיסטוריה של שברים בעבר נמצאו בשכיחות גבוהה יותר במובהק לעומת קבוצת הביקורת (p < 0.05).

בקבוצת המחקר, החומרה של סימני דיכאון וחרדה הייתה גבוהה יותר במובהק בהשוואה לקבוצת הביקורת (p = 0.000 ו-p = 0.019, בהתאמה).

מבחינת היסטוריה של שברים בעבר, הפרעת התנהגות (conduct disorder) ונטייה לדיכאון נמצאו בשכיחות גבוהה יותר במובהק בקבוצת המחקר (p = 0.001 ו-p = 0.011, בהתאמה).

מסקנות: סימנים של הפרעת קשב והיפראקטיביות, חרדה, ודיכאון נמצאו במידה רבה יותר בילדים עם שברי גפיים בהשוואה לאוכלוסיה ללא-טראומה.

הפניית ילדים עם שברים בגפיים לפסיכיאטרים של ילדים ונוער, בעיקר אלה עם בעיות התנהגות וסימני דיכאון, תסייע להגן עליהם מפני שברים חוזרים ומטראומות באנרגיה גבוהה.

 

*** שמות השאלונים המלאים:

  • T-DSM-IV-S: Turgay DSM-IV-Based Child and Adolescent Behavior Disorders Screening and Rating Scale – Parents Form
  • SCARED: Screen for Child Anxiety-Related Emotional Disorders
  • CDI: The Children's Depression Inventory