חומרת תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות ובעיות שינה במשתתפים מבוגרים במרשם נתונים הולנדי לשינה

Attention deficit hyperactivity disorder symptom severity and sleep problems in adult participants of the Netherlands sleep registry.

שמות החוקרים: Vogel SWN, Bijlenga D, Benjamins JS, Beekman ATF, Kooij JJS, Van Someren EJW.

Sleep Med. 2017 Dec;40:94-102. doi: 10.1016/j.sleep.2017.09.027. Epub 2017 Oct 13.

תקציר המאמר המקורי באנגלית

חומרת תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות ובעיות שינה במשתתפים מבוגרים במרשם נתונים הולנדי לשינה

רקע:

בחנו האם החומרה נוכחית של תסמיני הפרעת קשב והיפראקטיביות ככלל (ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), חוסר קשב, או היפראקטיביות קשורה בנוכחות הפרעות שינה כעת ובהיסטוריה של הפרעות שינה.

שיטות:

942 משתתפים ב-Netherlands Sleep Registry (מרשם נתונים הולנדי לשינה) מילאו מספר שאלונים מתוקפים באינטרנט. אנליזות רגרסיה בוצעו על מנת להעריך את הקשר בין (1) חומרה נוכחית של תסמיני ADHD, וקיומה הנוכחי של הפרעת שינה, (2) חלוקה לקבוצות בהתאם לחומרת תסמיני ADHD כעת, והיסטוריה משמעותית של הפרעות שינה, ו-(3) חומרת תסמיני חוסר קשב או תסמיני היפראקטיביות, וקיומה הנוכחי של הפרעת שינה.

תוצאות:

(1) החומרה סה"כ של תסמיני ADHD נמצאה קשורה בסיכוי לסבול מאבחנה משוערת של תסמונת דום נשימה בשינה (OSAS – Obstructive Sleep Apnea Syndrome), תסמונת הרגליים חסרות המנוחה (RLS – Restless Leg Syndrome), תנועות רגליים מחזוריות בשינה (PLMD – Periodic Limb Movement Disorder), הפרעת אינסומניה (ID – Insomnia Disorder) עם פרה-דומיננטיות של קשיים בהירדמות (DIS – Difficulties Initiating Sleep) וקשיים בשימור שינה (DMS – Difficulties Maintaining Sleep), אך לא נמצאה קשורה בסיכוי לסבול מנרקולפסיה או מאינסומניה עם פרה-דומיננטיות של יקיצה מוקדמת (EMA – Early Morning Awakening).

חומרת תסמיני ADHD הנוכחית נמצאה בקשר גם עם כרונוטיפ של ערב מאוחר, אך לא עם משך שינה קצר.

(2) לקבוצה עם תסמיני ה-ADHD החמורים ביותר הייתה בסבירות גבוהה יותר היסטוריה של RLS ,OSAS, ואינסומניה.

(3) החומרה של תסמיני היפראקטיביות, אך לא של תסמיני חוסר קשב, נמצאה באופן ספציפי כקשורה באבחנה משוערת של PLMD ,RLS, אינסומניה עם קשיי הירדמות או קשיים בשימור השינה, ומשך שינה קצר.

חומרת תסמיני חוסר קשב הייתה קשורה רק לסבירות לכרונוטיפ ערב מאוחר.

מסקנה:

חומרת ADHD, בעיקר חומרת התסמינים ההיפראקטיביים, קשורה בקיום נוכחי ובהיסטוריה של הפרעות שינה.