חוקי מדינת ישראל

  1. כיצד לאבחן ADHD הפרעת קשב על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות

  2. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008

  3. התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים: חוזר מנכ"ל משרד החינוך, התשס"ד-2003