חרדת מתמטיקה ודיסקלקוליה התפתחותית: מחקר על תהליכי זיכרון עבודה

Math anxiety and developmental dyscalculia: A study on working memory processes.

החוקרים: Mammarella IC, Hill F, Devine A, Caviola S, Szűcs D.

J Clin Exp Neuropsychol. 2015;37(8):878-87. doi: 10.1080/13803395.2015.1066759.

לחצו כאן לקריאת תקציר המאמר המקורי.

חרדת מתמטיקה ודיסקלקוליה התפתחותית: מחקר על תהליכי זיכרון עבודה

הקדמה: על אף שילדים רבים עלולים לחוות קשיים באריתמטיקה, הגורמים הקוגניטיביים והרגשיים שעומדים בבסיס הקשיים עדיין אינם מובנים במלואם. מחקר זה בחן תפקודים של זיכרון לטווח קצר (STM, short-term memory) וזיכרון עבודה (WM, working memory) מילוליים וחזותיים-מרחביים בילדים הסובלים מדיסקלקוליה התפתחותית (DD, Developmental Dyscalculia) וחרדת מתמטיקה גבוהה (MA, Mathematics Anxiety) בהשוואה לילדים בעלי התפתחות טיפוסית (TD, Typical Development).

שיטה: הקבוצות הותאמו לפי תפקוד בהבנת הנקרא ו-IQ כמו גם חרדה כללית. אנו ניסינו לבחון האם ילדים עם DD ו-MA לקויים באופן שונה בזיכרון לטווח קצר ובזיכרון עבודה מילוליים וחזותיים-מרחביים. הילדים נבדקו באופן אישי עם ארבע משימות ממוחשבות: שתי משימות זיכרון לטווח קצר (שליפה קדימה* מילולית וחזותית-מרחבית) ושתי משימות זיכרון עבודה (שליפה אחורה מילולית וחזותית-מרחבית).

תוצאות: ביחס לילדים עם TD, אלה עם DD לא הראו ליקויים במשימות המילוליות קדימה ואחורה, אך הראו ליקויים ספציפיים במשימת זיכרון העבודה החזותית-מרחבית. מנגד, ילדים עם MA סבלו מליקוי במיוחד במשימת זיכרון העבודה המילולית.

מסקנות: לידיעה מהם התהליכים הקוגניטיביים הבסיסיים אשר מבדילים מדוע ילדים עם DD ועם MA נכשלים במתמטיקה עשויות להיות השלכות חינוכיות וקליניות.

*במשימת שליפה (cued recall) לנבדק מוצגים צמדים, לרוב של מילים, א1-ב1, א2-ב2 וכך הלאה כמספר הצמדים ברשימה. ב"שליפה קדימה" (forward recall) החוקר מציג לנבדק את א' ועל הנבדק להיזכר מהו ב' המתאים (למשל אם הוצג א5, על הנבדק להיזכר מהו ב5). ב"שליפה אחורה" (backward recall) החוקר מציג לנבדק את ב' ועל הנבדק להיזכר מהו א' המתאים. [הערת המתרגמת]